ÇALIŞMALARIMIZ

Karamercan Hukuk BürosuBOŞANMA DAVALARI VE MAL REJİMİ TV PROGRAMI
29 Haz
2021

TR35 kanalında 29 Haziran 2021 tarihinde Ali EYCE'nin sunumu ile gerçekleştirilen "Hakkımız Hukukumuz" isimli televizyon programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve kısmen İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı olarak boşanma davaları ve mal rejimi ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Youtube Linki : 

https://www.youtube.com/watch?v=oAqpOLq72rE

 

01 NİSAN 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
01 Nis
2021

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü 2. Baskı - KİTAP
27 Mar
2021

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabımın ilk baskısının, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Kitabın ilk baskısından bu yana neredeyse beş yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu zaman zarfında, kitabın konusu ile ilgili olarak iki doktora ve iki doçentlik tezi savunulmuş ve sonrasında yayınlanmıştır. Yine bu zaman zarfında, HMK m. 119, 129, 130 ve 194 hükümlerinin uygulaması açısından da Yargıtay’ın görüşleri kısmen de olsa değişmiştir.

Kitabın ikinci baskısında, kitabın konusu ile ilgili olarak bu zamana kadar yayınlanmış genel eserler, monografik çalışmalar, makaleler incelenmiş ve bundan dolayı kitabın kaynakçası iki kat genişlemiştir. Ayrıca, kitabın ilk baskısındaki kaynakçada yer alan eserlerin çoğunun güncellenmesinden dolayı güncellenen bu eserlerin de kitabın ikinci baskısında dikkate alındığını belirtmek isterim.

Kitabın ilk baskısından (01.01.2016 tarihinden) sonra verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ile birlikte Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili olduğu kısımda bu kararlara yer verilmiştir. 01.01.2016 tarihinden önce verilmiş özelliği olan kararlar haricindeki kararların büyük bir çoğunluğu da kitaptan çıkarılmıştır. Aradan geçen zaman zarfında (numara sırası ile) Yargıtay 6., 7., 13., 17., 18., 19., 21., 22. ve 23. Hukuk Dairesi kapatılmış ve bu hukuk dairelerinin görevleri başka hukuk dairelerine devredilmiştir. Bu neden ile özelliği olan konular haricinde kapatılan Yargıtay Hukuk Daireleri’nin içtihatlarına azami derecede yer verilmemeye çalışılmıştır.

Kitaptaki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak İkinci Bölüme “CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM” isimli X. Başlık ve bu başlık altında alt başlıklar açılarak eser genişletilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/564498874

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ÖZTEK, Selçuk, Türk Medeni Yargılama Hukukunda İstinaf ve Temyiz, Ankara, 2021.

TRT RADYO 1 AİLECE PROGRAMI
03 Mar
2021

TRT Radyo 1 kanalında 03 Mart 2021 tarihinde Emre ŞİMŞEK'in sunumu ile gerçekleştirilen "Ailece" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve Kira Hukuku ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Radyo Programının Ses Kaydı Linki :

http://karamercanhukuk.com/radyo1.03.03.2021.mp3

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI
27 Şub
2021

İzmir Barosu tarafından 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları" isimli ve 4 saat süren Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olduğu seminer, İzmir Barosu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Mag1vzyJ8

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
25 Şub
2021

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 2
25 Şub
2021

25 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU 3
25 Şub
2021

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARI
20 Şub
2021

İzmir Barosu tarafından 20 Şubat 2021 tarihinde "Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları" isimli ve 2 bölüm halinde gerçekleştirilen, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olduğu seminer, İzmir Barosu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

1. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=1TTPIQZQCCM

2. Bölüm

https://www.youtube.com/watch?v=eUh6ONjadbw

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 6. Baskı - Kitap
20 Eki
2020

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabımın Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Princeton Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın beşinci baskısına ek olarak altıncı baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararları ile birlikte geçici hukukî koruma tedbirlerini ilgilendiren bazı bölge adliye mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Kitabın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı artmış olup bu bağlamda ve diğer incelemeler sebebi ile kaynakça da artmıştır.

Kitabın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer almıştır. Altıncı baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüş ifade edilmiştir. Bu kişisel görüş, isviçre Federal Mahkemesi'nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı'nda da kabul görmüştür. Kitabın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/182834768

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

İÇÖZ DEMİREL, Derya; BÜBERCİ ÇİFÇİ, Afet Gülen, Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2021.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı, Ankara, 2021.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

AKÇAAL, Mehmet, Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı ve Bunun Mirasın Tasfiyesine Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Y: 2020, s. 231-247.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241) 2. Baskı
13 Eki
2020

Öncelikle eserimin 6 ay gibi kısa bir sürede ilk baskısının bitmesi sebebi ile ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim. Eserimin biraz gecikmeli çıkmasının sebebi “Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları” isimli kitabımın 6. baskısı ile birlikte yayınlanmasını istememdir.

Eserimin Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde yer aldığını siz değerli okuyucularımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Eserimin ikinci baskısında bazı konulardaki düşüncelerimizi desteklemek adına eserin çıkmasından sonra yayınlanan eserlere atıf yapılmıştır.

Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

İkinci baskıda, eserdeki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak son bölüm olan Üçüncü Bölüme "DAVANIN TABİ OLDUĞU GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRİ" isimli VI. Başlık açılarak eser genişletilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/171624963

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı, Ankara, 2021.

TRT RADYO 1 AİLECE PROGRAMI
11 Eyl
2020

TRT Radyo 1 kanalında 11 Eylül 2020 tarihinde Emre ŞİMŞEK'in sunumu ile gerçekleştirilen "Ailece" isimli radyo programında, Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M. konuşmacı olmuş ve mal rejimleri ile ilgili genel bilgiler vermiştir.

Radyo Programının Ses Kaydı Linki :

http://karamercanhukuk.com/radyo1.mp3

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
02 Ock
2020

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

(TRANSLATION OF THE SWISS FEDERAL COURT DECISION OF NO. 5A_387 / 2010, 5A_405 / 2010 AND GENERAL OVERVIEW ABOUT VALUATION OF THE COMPANY IN THE REGIME OF LIQUIDATION OF THE PARTICIPATION OF AQUIRED GOODS)

(Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 2)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/915088

Mal rejiminin tasfiyesinin, bir şirketin tasfiyesinden zor olduğu dile getirilmektedir. Doğal olarak, edinilmiş mallara katılma rejiminde, dava konusu malvarlıkları arasında bir şirketin olması durumunda, mal rejiminin nasıl tasfiye edileceği hususu, hem mehazımızı oluşturan İsviçre Hukuku’nda hem de uygulamamızda tereddütlere yol açmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarı ile bu konuda daha önce İsviçre Federal Mahkemesi Kararı ışığı altında böyle bir çalışma yapılmamıştır. Literatürde de, bu çalışmada yer alan Medeni Hukuk alanındaki birkaç eser dışında, mal rejiminin tasfiyesinde şirketlere ilişkin hususlar detaylıca ele alınmamıştır. Bu yüzden çalışmadaki kaynakçanın büyük bir kısmını İşletme Bölümü alanında yazılan eserler oluşturmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi Kararı’nın ele alındığı ve irdelendiği bu çalışmanın, Türk Hukuku’na da ışık tutacağından kuşku duymamak gerekir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)
16 Eyl
2019

Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

https://www.seckin.com.tr/kitap/749436795

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

AKÇİN, Fahri; MERAL, Nadir; AĞYEL, Ebru, Yargıtay Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara, 2021.

TAK AYDUMAN, Damla, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Ölümle Sona Ermesi, Ankara, 2020.

GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eklenecek Değerler ve Uygulaması, İstanbul, 2020.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyetini Konu Alan Bağışlama Sözleşmesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2020.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

AKÇAAL, Mehmet, Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı ve Bunun Mirasın Tasfiyesine Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 6, S: 2, Y: 2020, s. 231-247.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE TİCARÎ ŞİRKET PAYLARININ HUKUKÎ DURUMU
25 May
2019

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar grubu tarafından 25 Mayıs 2019 günü gerçekleştirilen "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Ticarî Şirket Paylarının Hukukî Durumu" isimli, Av. Fatih KARAMERCAN'ın da konuşmacı olduğu seminer, Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Konferans Salonu'nda yapıldı.

Youtube Linki : 

https://youtu.be/lI4yayXiSCU

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 5. Baskı - Kitap
18 May
2019

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın dördüncü baskısına ek olarak beşinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir. 

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup beşinci baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/786578357

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

AKÇİN, Fahri; MERAL, Nadir; AĞYEL, Ebru, Yargıtay Uygulamasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara, 2021.

GENÇCAN, Ömer Uğur, Mal Rejimleri Hukuku, 7. Baskı, Ankara, 2020.

MAKAS, İhsan, Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında Yargıtay Uygulaması (Pratik Uygulama Rehberi), Ankara, 2020.

GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eklenecek Değerler ve Uygulaması, İstanbul, 2020.

ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt-III, İstanbul, 2020.

ODENDAHL, Hanswerner, Die Auseinandersetzung der Errungenschaftsbeteiligung in der Rechtsprechung des Tuerkischen Kassationshofs, Berlin, 2020.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2020.

Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı, Editör: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA, 26-27 Nisan 2019.

ATIF ALDIPI MAKALELER :

BELGE, Ayşe Merve, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artışına Katılma, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 12, S: 1, Y: 2021, s. 33-47.

ÖZCAN, Zeynep; KOÇ, Yaren; Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mal Grubunun Önemi, Legal Hukuk Dergisi, S: 214, Y: 2020, s. 4459-4497.

ŞIPKA, Şükran; GÜNDOĞDU ÖZBEK, Melisa, Yargıtay Kararları Işığında Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Malvarlığında Aynî Talep Hakkı (TMK m. 226/f.2), Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan, İstanbul, 2020, s. 545-558.

YILDIRIM, Ali Haydar; KAYIŞ, Ferhat, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C: 8, S: 32 (Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan), Y: 2019, s. 1693-1742.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
06 Mar
2019

BOŞANMA DAVALARINDA KESİN HÜKÜM

(RES JUDICATAIN DIVORCE CASES)

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2019 Sayı: 1)

http://law.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/yuhfd_2019-1_v.5.pdf

Medenî usûl hukukunda kesin hüküm kurumunun anlaşılabilmesi için çalışmanın ilk bölümünde, hüküm ve karar kavramlarına yer verilmiş olup ikinci bölümde kesin hükmün amacı, çeşitleri, unsurları ve son bölümde ise kesin hükmün etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Boşanma davalarında kesin hüküm incelenirken boşanma davalarına ilişkin yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Konu ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş güncel kararlardan da faydalanılmıştır.

27 ARALIK 2018 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU
27 Ara
2018

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Hakemli Makale
13 Kas
2018

Türk Borçlar Hukukunda Takas

(Set off in the Turkish Code of Obligation no. 6098)

(Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2018 Sayı: 1)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1102269

Çalışmanın anlamlanabilmesi için öncelikle takas kavramı, takas kavramının hukukî niteliği ve işlevi, benzer müesseselerden farklılıkları ve takasın farkları ve çeşitleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında, takasın şartları ve kullanılması ise iki kısma ayrılarak olumlu ve olumsuz şartlar başlığı altında incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise takasın hukukî sonuçları üzerinde durulmuştur.

Çalışma ele alınırken, Yargıtay’ın konu ile ilgili TBK’nın yürürlüğe girmesinden sonraki güncel kararları da çalışmada ilgili kısımlarda yer almıştır.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ÇIĞŞAR, Melis Gizem, Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Rehni, Ankara, 2019.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

DİRENISA, Efe, Konkordatoda Takas, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 15, S: 189-190, Y: 2020, s. 493-548.

GÜNDEŞ, Altan Fatih, Medeni Usul Hukukunda Takas ve Mahsup İle İlgili Sorunlar, İstanbul Barosu Dergisi, C: 94, S: 2020/1, s. 188-205.

KAHVECİ, Nalan, Alacağın Devrinde Takas, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 24, S: 1, Y: 2020, s. 55-92.

Ankara Barosu Dergisi - Hakemli Makale
17 Eki
2018

Medenî Usûl Hukukunda Tanık ve Tanıklık

(Witness And Testimony In Civil Procedural Law)

(Ankara Barosu Dergisi Yıl: 2018 Sayı: 3)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555063

Hukuk yargılamasında taraflarca en çok başvurulan delillerin başında tanık delili yer almaktadır. Tanık delili, takdiri bir delil olmasına ve tanıklık yapacak kişinin tanık olduğu olayı zaman içerisinde unutma ihtimalinin de bulunmasına rağmen hukuk yargılaması açısından vazgeçilemeyecek bir delildir.

Çalışmanın anlamlanabilmesi için öncelikle, tanık ve tanıklık kavramına yer verilmiştir. İkinci kısımda, tanıklık kurumunun ilişkili olduğu kurumlar ile bağlantısına değinilmiş olup üçüncü kısımda tanık ve tanıklık kurumunun bağlı bulunduğu kurallar incelenmiştir. Son kısımda ise, tanıklığın delil sistemindeki yerine değinilmiş olup tüm kısımlarda konu ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel kararlara da yer verilmiştir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR : 

TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi, İstanbul, 2021.

GÖZÜTOK, Zeki; ALBAYRAK, Adem, Alfabetik Medeni Usul El Kitabı, Ankara, 2021.

ÖZÇELİK, Volkan, Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara, 2020.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ÇİÇEKLİ, Ali Fuat, Hukuk Yargılamasında Taraf Vekili Avukatın Tanıklığı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 2, S: 1, Y: 2021, s. 33-71.

AKİL, Cenk, Yargıtay Kararları Işığında Medeni Muhakeme Hukukunda Tanık Listesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 149, Y: 2020, s. 153-186.

KÖROĞLU, Anıl; TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Tanık Delilinden Vazgeçme, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S:1, Y: 2020, s. 221-248.

KURDOĞLU ERSOY, Pınar, Görgü Tanığı Belleği Araştırmaları ve Yasal Uygulamalar: Tarihsel Bir Bakış, Yaşam Becerileri Psikolojisi Dergisi, C: 2, S: 4, Y: 2018, s. 271-279.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 4. Baskı - Kitap
12 Mar
2018

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın üçüncü baskısına ek olarak dördüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararlarına yine yer verilmiştir.

Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. Dolayısı ile kitabın kaynakçası da bu baskıda önemli bir şekilde artmıştır.

Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü’nün konusuna giren “Şirket Değerlemesi” alanı da bu çözümlemede yer aldırılmış olup dördüncü baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan “Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları” kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/855924876

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

YAZICI, Çiğdem, Medenî Usûl Hukukunda Karşı Dava, İstanbul, 2021.

DEMİR, Zeynep Rana, Artık Değerin Hesaplanmasında Edinilmiş Mallara Eklenecek Değerler, İstanbul, 2021.

İÇÖZ DEMİREL, Derya; BÜBERCİ ÇİFÇİ, Afet Gülen, Anonim ve Limited Şirketlerde Pay, Kar Payı ve Yedek Akçelerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Tasfiyesi, Ankara, 2019.

ERSÖZ, Oğuz, Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma, İstanbul, 2018.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

DEMİR GÖKYAYLA; ODENDAHL, Hanswerner, Die Neuregelung der Registrierung ausländischer Entscheidungenin Ehesachen in der Türkei, StAZ Das Standesamt, Jahrgang: 72, Nr.: 10, Oktober 2019, s. 289-320.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Eklenecek Değerler (TMK m. 229) Hakkındaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 115-128.

ŞAHAN, Gökhan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 27-56.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa, Türkiye'de Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı Alacağı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, 73-110.

ÖZDOĞAN, Ayça, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yargıtay Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 163-192.

AKINCI, Şahin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesabında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 193-210.

KARAKİMSELİ SEZGİN, Ayşe, Medenî Kanun Hükümleri Çerçevesinde Edinilmiş Mallara Katılma ve Mal Ortaklığı Rejimlerinin Alacaklılar Açısından Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 327-350.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Sürüm, Gelir ve Hakkaniyet Değerleri İle Yargıtay Uygulaması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 359-389.

OKUR, Sinan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Kişisel Mallar İle Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme (TMK m. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 563-608.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, Eşlerden Birinin Üçüncü Kişiyle Yaptığı Muvazaalı İşlemlerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin TMK Md. 229 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İstanbul Hukuk Mecmuası, C: 76, S: 2, Y: 2019, s. 443-480.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
27 Şub
2018

Boşanma Davası İçerisinde Talep Edilen Tazminatlar İçin İhtiyatî Hacze Başvurulması

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 92 Sayı: 2018/1 - Ocak-Şubat 2018)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20181.pdf

HUMK dönemi uygulamasında, boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatların, güvence altına alınması amacı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî tedbir kurumuna başvurulmaktaydı. Boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, sonuçta para alacağı olduğu için ihtiyatî tedbir karar verilmesi son derece hatalı bir uygulamaydı. Bu yanlış uygulama, bu tazminatların para alacağı olmasından ve HMK m. 389 hükmünde “uyuşmazlık konusu” hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilebileceğinin açıkça düzenlenmesinden dolayı, HMK’nın yürürlüğe girmesi ile büyük ölçüde son bulmuştur. Boşanma davaları haricinde de genel anlamı ile para alacağını ilgilendiren davalarda doğru bir şekilde, çoğunlukla ihtiyatî tedbir kararı verilmediği görülmektedir.

Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması ile boşanma davalarında talep edilen tazminatlar için artık ihtiyatî tedbir kararı verilmemektedir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 21.02.2014, 2013/1 E. - 2014/1 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğuna karar verildiğinden, 20.07.2016 tarihinde Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) yürürlüğe girmesinden sonra 20.07.2016 tarihinden sonra açılacak davalardaki geçici hukukî koruma tedbirlerine ilişkin itirazlara, istinaf kanun yolu ile BAM Hukuk Daireleri bakmaktadır. Çoğu ilk derece mahkemesinin ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin doğru uygulaması, ulaşabildiğimiz kararlara göre BAM Hukuk Daireleri tarafından da devam ettirilmektedir.

Boşanma davaları içerisinde talep edilen maddî ve manevî tazminatlar için ihtiyatî tedbir kararı verilmemesi, avukat meslektaşlarımız tarafından daha sonra değineceğimiz nedenlerden dolayı anlamsız bir şekilde tepkiyle karşılanmakta ve boşanma davaları sonucunda hükmedilecek tazminatlar için tahsil (icra) kabiliyetinin artık kalmadığı belirtilmektedir.

Çalışma konumuz ise bu noktada başlamaktadır. HMK döneminde açılacak boşanma davalarında talep edilecek maddî ve manevî tazminatların, hükümden sonra tahsil (icra) kabiliyetinin sağlanabilmesi veya başka bir ifadeyle bu tazminatların güvence altına alınabilmesi için yine geçici hukukî koruma tedbirlerinden birisi olan ihtiyatî haciz kurumuna başvurulup başvurulamayacağı, çalışma konumuzun odak noktasını oluşturmaktadır.

Çalışmamızda, öncelikli olarak konumuzu ilgilendirdiği kadarı ile geçici hukukî koruma tedbirlerinin amacı ile anayasal ilkeler arasında bağlantısı incelenecektir. Ardından, yaklaşık ispat ve ispat ölçüsünün derecesi üzerinde durularak uygulamadaki yanlışlıkların irdelemesi yapılacaktır. Devamında, uygulamada en çok çekince yaratan konuların başında gelen ihsas-ı rey (hâkimin oy ve görüşünü açıklaması) ve alacağın bilinememesi konusuna da zorunlu olarak değinilip, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı verebilmek için gerekli olan şartlar kısaca belirtilecektir. Sonrasında, para alacağı davalarında, ihtiyatî hacze karar verilmesinin neden ihtiyatî tedbire göre avantajlı olduğu belirtilerek, boşanma davalarındaki tazminatların muacceliyet anı tespit edilmeye çalışılıp, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve BAM Hukuk Daire Kararları’nın analizi yapıldıktan sonra da görüşümüz ifade edilecektir.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

BUDUN, Merve, TMK m. 174 Uyarınca Açılan Tazminat Davalarında İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talebi, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 14, S: 181-182, Y: 2019, s. 1791-1814.

ERİŞİR, Evrim, Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 21-66.

İzmir Barosu Dergisi - Hakemli Makale
08 Ara
2017

Aile Konutunun Özgülenmesi Davasının Haksız İşgal Tazminatına Etkisi (Yorum Yöntemleri Çerçevesinde Y. 1. HD. 25.09.2014, 10603/14850 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi)

The Impact of the Allocation of the Family Home Case to the Unfair Occupation Compensation (Evaluation of The Decision of the Case of Court of Appeal (Department Nr. 1) Dated 25.09.2014, Nr. 10603/14850 in the frame of Interpretation Methodology)

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 82 Sayı: 2 Mayıs 2017)

http://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2017-22017128115229200.pdf

Sağ kalan eşe, TMK m. 240 veya TMK m. 652 hükümleri uyarınca ve belli şartlar altında, muris eşi ile birlikte yaşadıkları konut için özgüleme davası açma hakkı verilmiştir. Sağ kalan eşe, bu haklar ilk önce mehaz kanunumuz olan İsviçre Medenî Kanunu’nun m. 219 ve m. 612a hükümleri ile tanınmıştır. Çalışmada, sağ kalan eşin, özgüleme davası açmasının, mirasçıların kendisine karşı TMK m. 995 (İsviçre Medenî Kanunu m. 940) hükmü uyarınca açmış oldukları haksız işgal tazminatı davasındaki rolü irdelenecektir.

Çalışmanın anlamlanabilmesi için ilk olarak temel kavramlara yer verilmiştir. Devamında, hukuk normlarının tahlilinde genel kabul görmüş yorum yöntemlerine ve çeşitlerine değinildikten sonra çalışmaya konu olmuş örnek yerel mahkeme ve Yargıtay Kararı’nın yorum yöntemleri ile analizi yapılarak hukukî sonuç belirtilmiştir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

AK, Burak, Haksız Kullanma Tazminatı (Ecrimisil), Ankara, 2021.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku C: III, Gözden Geçirilmiş Ondördüncü Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019.

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ
28 Eki
2017

Antalya Barosu tarafından 28 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen "Mal Rejimi Hukuku ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması" isimli, Av. Fatih KARAMERCAN'ın konuşmacı ve Av. Mehmet KAYA'nın moderatörü olduğu seminer, Antalya Barosu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Youtube Linkleri :

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0_2OdvAPU&t=21s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3mYLMRZPU24&t=8s

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 3

https://www.youtube.com/watch?v=7t9LKZK9MaU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 4

https://www.youtube.com/watch?v=t1vrFaZj2ks

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 5

https://www.youtube.com/watch?v=IPIobtm6bCU

ANTALYA BAROSU - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE TASFİYESİ SEMİNERİ 6

https://www.youtube.com/watch?v=PT-x7f2z7Ak

03 MART 2017 TARİHLİ YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI BAŞVURUSU
17 Haz
2017

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 3. Baskı - Kitap
18 May
2016

Öncelikle kitabıma ilgi gösteren tüm okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabımın ikinci baskısına ek olarak üçüncü baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin görüş değişiklikleri, kitapta işlenmiş ve irdelenmiştir. Her baskıda olduğu gibi özellikle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. İkinci baskıda belirtilen önemli dosyaların akıbetleri araştırılmış ve bu dosyalara ilişkin verilmiş yerel mahkeme kararları ve bu kararların temyiz incelemesi sonucunda verilmiş olan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Kararları da kitapta yer almıştır. Üçüncü baskıda, önemli görülen konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme kararları da okuyucuya sunulmuştur. Kitabımın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı fazlalaştırılmış olup okuyucuya bu anlamda konunun sorgulatılması amaçlanmıştır. 

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, doktrinsel olarak bazı konularda ayrıntılara girilmiştir. Kanımca, kitabımın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer aldırılarak görüşümüz de ifade edilmiştir. Kitabımın ikinci baskısında IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar Ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır.

http://seckin.com.tr/kitap/256286981

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

KAYA, Ayşegül, Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, Ankara, 2021.

ŞENGÜL, Tolga, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları, Ankara, 2021.

CİVELEK ACAR, Esra, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Sermaye Ortaklıkları Payı, İstanbul, 2018.

ÇAKIR, Aytuğ Ceyhun, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, İstanbul, 2018.

ALDEMİR, İpek Betül, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi, İstanbul, 2018.

ŞIPKA, Şükran; ÖZDOĞAN, Ayça, Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2017.

İÇÖZ DEMİREL, Derya; BÜBERCİ, Afet Gülen, Boşanma Davaları, Cilt 2, Ankara, 2017.

KARAKİMSELİ, Ayşe, Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimine Karşı Alacaklıları Koruyucu Düzenlemeler, Ankara, 2017.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2016.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa ALPER, Türk Özel Hukuku Cilt III - Aile Hukuku, İstanbul, 2016.

MORTAŞ, Süleyman, Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Ankara, 2015.

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ŞAHAN, Gökhan, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Denkleştirme (TMK. md. 230), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XIII, S: 1, Y: 2018, s. 71-99.

POLATER, Salih, İsviçre Medeni Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Emeklilikten Doğan Hakların Paylaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 8, S: 2, Y: 2017, s. 453-478.

ATLAN, Hülya; YAVUZ, Elif, Bir Yargıtay Kararı Işığında; İmara Aykırı (Kaçak) Yapının Mal Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağına Konu Olması Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 19, Özel Sayı (Prof. Dr. Şeref ERTAŞ'a Armağan), Y: 2017, s. 513-533.

ŞIPKA, Şükran; ÇELİKEL, Ali Yaşar, Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesinin Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1 (Prof. Dr. Musfata DURAL Anısına), Y: 2017, s. 177-188.

ÇELEBİ, Ali Ergin, Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlığına Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 133, Y: 2017, s. 423-448.

GENÇ, Ali Ahmet, Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 15, Ocak 2017, s. 87-105.

AKINCI, Şahin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Karşılaşılan Bazı Meseleler ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 22, S: 3 (Prof. Dr. Cevdet YAVUZ'a Armağan), Y: 2016, s. 165-190.

KÖROĞLU, Emre, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225), ERÜHFD, C: XI, S: 1, Y: 2016, s. 229-251.

BADUR, Emel, Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Kusurlu Eşin Artık Değerdeki Payı, Çankaya ÜHFD, C: 1, S: 2 (Prof. Dr. Turgut ÖNEN’e Armağan), Y: 2016, s. 39-63.

GÖKÇE, Ziya, Edinilmiş Mallara Katılma, Ankara ÜHFD, C: 65, S: 4, Y: 2016, s. 3457-3492.

KOÇ, Nevzat, Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Malların Gelirleri (TMK. m. 219/II,b.4), İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: II, S: 2, Y: 2015, s. 157-181.

ŞIPKA, Şükran, "HAKKANİYET ORANI” Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Boşanmanın, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Katılma Alacağına Etkisi (TMK. m. 236/f. 2), Prof. Dr. Hasan ERMAN’a Armağan, İstanbul, 2015, s. 851-860.

ACAR, Faruk, Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y: 35, S: 1, Y: 2015, s. 143-156.

TOPALOĞLU, Ali, Terditli Davalar Açısından HMK'nın Görev Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, S: 1, Y: 2014, s. 64-100.

HUKUK DAVALARI - 4 - KİTAP
10 May
2016

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

http://www.seckin.com.tr/kitap/488317676

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları - Somutlaştırma Yükü - KİTAP
09 Ara
2015

6100 sayılı HMK yürürlüğe gireli 4 yıla yaklaşan bir zaman geçmesine rağmen uygulamada, eski alışkanlıklar devam etmektedir. Ne yazık ki, duruma göre, davacı veya davalı tarafın vekili olarak bu eksikliklerin tamamlanması yönündeki yerel mahkemedeki itirazlar, dikkate alınmadan yargılama devam ettirilmekle birlikte HMK m. 119 ve HMK m. 136/2 hükümleri uygulanamaz bir duruma sokulmaktadır. Konu ile ilgilenen okuyucuların konuya vakıf olabilmesi için Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından 01.01.2012 - 01.09.2015 tarihleri arasındaki verilmiş içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitaptaki her bölümün sonuna ilgili içtihatlar sunulmuş ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup aynı yönde veya aksi yönde kararlar da kitapta belirtilmiştir. Bazı konulara daha önce değinilmemesinden veya öneminin anlaşılamamasından dolayı konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bazı içtihatları ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir. Diğer yandan yaşanabilecek durumlara ilişkin ihtimallere de yer verilmiştir.

Son olarak, bu kitabı yazmamın ana amacı, HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlerin artık uygulanmasının sağlanması ve ayrıca uygulama açısından sorun yaratabilecek durumların gösterilmesidir. HMK’da bulunan ama uygulanmayan ve uygulatılmayan hükümlere örnek olarak, HMK m. 136/2 hükmü gösterilebilir. Bu kitabı yazdıktan sonra doktrin veya uygulamada eleştirilere maruz kalabilirim. Ancak, bu konularda tartışma platformu açmak en büyük amaçlarım arasındadır.

http://www.seckin.com.tr/kitap/874185472

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

BUDAK, Ali Cem, Medenî Usul Hukukunda Kavram İçtihadı ve Menfaat İçtihadı, İstanbul, 2021.

YAZICI, Çiğdem, Medenî Usûl Hukukunda Karşı Dava, İstanbul, 2021.

TAHİROĞLU, Fatih, Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi, İstanbul, 2021.

YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı, Ankara, 2021.

GÖRGÜN, L. Şanal; BÖRÜ, Levent; TORAMAN, Barış; KODAKOĞLU, Mehmet, Medenî Usûl Hukuku, 28.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanunla Değiştirilmiş, Güncellenmiş 9. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

ÖZÇELİK, Volkan, Türk Medenî Usûl Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara, 2020.

YAVAŞ, Murat, Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları ile Bu Kuralların İstisnaları, 2. Baskı, Ankara, 2020.

BÖRÜ, Levent, Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalede İspat ve Somutlaştırma Yükü, III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı (9 - 12 Ekim 2019 Antalya), Cilt: 1, Ankara, 2019.

BOLAYIR, Nur, Medenî Usûl Hukuku'nda Hâkimin Hukuku Re'sen Uygulaması İlkesi, İstanbul, 2019.

AKYOL ASLAN, Leyla, Medenî Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları, Ankara, 2019.

ŞEKER, Hilmi, Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

AKKAYA, Tolga, Medenî Usûl Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara, 2017.

YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul, 2017.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

BULUT, Uğur, Medenî Usûl Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi), Ankara, 2017.

BÖRÜ, Levent, Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016.

TEOMETE YALABIK, Fulya, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi İle Delillerin Toplanmasında Hâkimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul, 2016.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

AŞİT, Recep, İşe İade Davalarında Somutlaştırma Yükü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 23, S: 2, Y: 2017, s. 423-466.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2015

Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

(Terazi Hukuk Dergisi Cilt:10 Sayı:102 - Şubat 2015)

http://seckin.com.tr/kitap/684839496

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBMk1qYzFOUT09

6100 sayılı HMK., iki ana yargılama usulü getirmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usulleridir. İki yargılama usulü arasında, bazı ana farklılıklar olmakla birlikte ortak uygulandıkları hükümler de (HMK. m. 145) bulunmaktadır. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar kısa bir şekilde belirtilecektir. Ardından, basit yargılama usulünün getirilmiş amacı kapsama alındıktan sonra basit yargılama usulünde tanık deliline başvurulması durumunda tanık listesinin (tanıkların isim ve adreslerinin) ne zaman sunulacağı hususu irdelenecektir. Devamında ise, konuya ilişkin Yargıtay Kararları’na yer verilip bu kararlar ile ilgili gerektiği yerde yorum yaptıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları 2. Baskı - Kitap
01 Ock
2015

Öncelikle kitabımın 7 ay gibi kısa bir sürede ilk baskısının bitmesi sebebi ile okuyucularıma teşekkür ederim.

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi ele alınmamıştır. Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Yargılama sırasında yapılan hatalara ve mal rejiminin tasfiyesine dayalı alacak davalarındaki usuli konulara ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin özellikli içtihatlarına yer verilerek uygulayıcıların bakmakta oldukları davayı daha kısa sürede bozma görmeden sonuçlandırmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Kitabın ilk baskısında olduğu gibi ikinci baskısında da içtihatlar titizlikle taranmış ve sindirilerek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın sayfa sayısı, ilk baskıya göre %60 oranında artış gösterse de yer yer 2012-2013 yılına ait içtihatlar çıkartılmış ve bu çıkartılan içtihatların doğrultusunda verilmiş en güncel 2014 tarihli içtihatlar eklenmiştir.

http://seckin.com.tr/kitap/922611795

ATIF ALDIĞI MAKALELER :

ERİŞİR, Evrim, Boşanma Davasında Malvarlığına Yönelik Geçici Hukukî Koruma, Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı - Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, İstanbul, 2019, s. 21-66.

TURAN BAŞARA, Gamze, Eşlerden Birinin Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi, C: 10, S: 111, Y: 2015, s. 58-77.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Ara
2014

HMK Döneminde Yargılama Usulünün Yanlış Tespit Edilmesinin Doğurduğu ve Doğuracağı Sonuçlar

(Terazi Hukuk Dergisi 100. Özel Sayı - Cilt: 9 Sayı: 100 - Aralık 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/218431569

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRNU56TTVPUT09

6100 sayılı HMK.’nın getirdiği yeni kurumlardan birisi olan ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği olarak gösterilmektedir. Elbette, doğru ve hızlı bir şekilde yargılama yapılabilmesi için ön inceleme aşamasının mutlak suretle etkin bir şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ancak, ön inceleme aşamasına geçmeden önce, uygulamada davacının dava dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra, mahkemece düzenlenen tensip tutanağı ile dava dilekçesindeki uyuşmazlığın tabi olduğu yargılama usulünün tespiti yapılmaktadır. Çalışma konumuz da işte bu noktada başlamaktadır. Ön inceleme aşaması HMK.’nın bel kemiği ise yargılama usulünün doğru bir şekilde tespitini de, HMK.’nın oluşturduğu yargılama aşamalarının (davanın açılması ve karşılıklı  dilekçelerin  verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama  ve  hüküm) doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bir kontrol mekanizmasına benzetmek mümkündür. Yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi ve yargılamanın bu kesitte devam etmesi yargılamanın tüm kimyasını bozmakta ve HMK. sistematiğinde düzenlenen yargılama usullerinden olan yazılı ve basit yargılama usullerinin davada doğuracağı sonuçları bizzat etkilemektedir. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farkları özet halinde belirttikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesi hususunda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararları irdeledikten sonra yargılama usulünün yanlış tespit edilmesinin,  yazılı ve basit yargılama usulleri açısından davada doğurduğu ve doğuracağı sonuçları değerlendireceğiz. Ardından ise, bu soruna ilişkin görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

DIRENİSA, Efe, Medenî Yargılamada Ön İnceleme Aşaması, İstanbul, 2021.

DUMAN, İlker Hasan, İnşaat Davalarında İspat, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, 2020.

ATALI, Murat; ERMENEK, İbrahim; ERDOĞAN, Ersin, Medenî Usûl Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2020.

ATALI, Murat; ERMENEK, İbrahim; ERDOĞAN, Ersin, Medenî Usûl Hukuku, Ankara, 2018.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I, İstanbul, 2017.

Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları - Kitap
18 Nis
2014

Kitap, uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmıştır. Bunun için uygulayıcıların zamanlarının dar olmasından ötürü ve Yargıtay içtihatlarından da anlaşılacağı üzere, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi incelenme konusu yapılmamıştır. Kitabı hazırlarken ana bölümün sonuna içtihatları eklemek kitabın yazarı için kolay olsa da konunun dağılarak okuyucunun kitabın içinde kaybolmasına sebep olmasından ötürü ve uygulayıcıların da zamanlarının dar olması yüzünden kitabın her bölümünde konuyla ilgili en güncel Hukuk Genel Kurulu ve 8. Hukuk Dairesi içtihatları (TMK. 652. maddesine dayalı 2. Hukuk Dairesi içtihatları) ve gerektiği yerde öneminden dolayı yerel mahkeme kararları ve bilirkişi raporları da sıcağı sıcağına eklenmiş olup tereddüt yaşanmaması için de ek kararlar eklenmiştir. Ayrıca Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin bazı içtihatları ve tarafların yapmış oldukları hatalar ile ilgili yorumlarda bulunarak görüşler bildirilmiştir.

Konu ile ilgilenen okuyucuların da kafalarındaki soru işaretlerini bir nebze de olsun azaltmak adına, konuların önemine ve tartışma sıklığına göre, doktrindeki görüşlerin öğrenilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğünden yer yer doktrin görüşlerine yer verilmiş ve kişisel görüşler de ortaya konulmuştur. Kitapta, bazı kişisel görüşler, konu ile ilk defa ileri sürülmüş olup hukuk dünyasına en azından bu konularda tartışma platformu açması hedeflenmiştir. Kitabın içerisinde yer yer uygulamaya yol göstermesi açısından bazı önerilerde de bulunulmuştur.

http://seckin.com.tr/kitap/344758218

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Mar
2014

Basit Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesinin Tebliği Zorunlu Mudur?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 9 Sayı: 91 - Mart 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/436561652

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM056RTVPUT09?

6100 sayılı HMK 316-322’nci maddeleri arasında yer alan basit yargılama usulünün düzenlenme amacı, HMK 316’ncı maddesinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, yargılamayı kısaltması ve basitleştirmesidir. Uygulama açısından, bazı yerel mahkemelerin, basit yargılama usulüne tabi bir yargılamada, davalının cevap dilekçesini davacıya tebliğ etmeyerek hüküm kurdukları gözlemlenmektedir. Çalışma konumuz; bazı yerel mahkemelerce yapılan söz konusu uygulamanın HMK’nın genel ruhuna ve de özellikle hukukî dinlenilme hakkına uygun olup olmadığıdır.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2014

Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 9 Sayı: 90 - Şubat 2014)

https://www.seckin.com.tr/kitap/682991749

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVME1UVXpNdz09

Alacaklı, yürütmekte olduğu icra takibinde, genellikle son çare olarak, borçlunun üstsoylarından birisinin veya birkaçının ölmesi durumunda, borçlunun ölmüş olan üstsoylarından borçluya intikal edecek hisseye haciz koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun murisine ait malvarlığı, elbirliği mülkiyetine tabi olduğu için de paylı mülkiyetteki gibi müstakil pay satışı yapılamadığı için alacaklı, icra hukuk mahkemesinden aldığı yetki belgesiyle, borçluyu da davaya dâhil ederek söz konusu malvarlığıyla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açmak zorundadır. Çalışma konumuz; söz konusu ortaklığın giderilmesi davasında yapılan yargılama giderlerinin veya sulh hukuk mahkemesinin ortaklığın giderilmesi davası sonucunda hükmettiği yargılama giderlerinin alacaklının yürütmekte olduğu icra dosyası borcuna eklenip eklenemeyeceğidir.

İzmir Barosu Dergisi - Makale
01 Ock
2014

Aynı Tanığın/Tanıkların Yeniden Dinlenilmesinin Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

(İzmir Barosu Dergisi Yıl: 79 Sayı: 1 Ocak 2014)

http://www.izmirbarosu.org.tr/IzmirBaro/pdf/yayinlar/OCAK%202014.pdf

Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesi, çoğu zaman âdil ve hakkaniyetli kararların verilmesine engel olmakla birlikte usul ekonomisinin de gözardı edilmesine yol açmaktadır. Ancak, ilk bakışta aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmemesinin, usul ekonomisine zarar verdiği düşünülse de yargılamaya hâkim olan diğer ilkelerin de sağlıklı işlememesine neden olabilir. Kısacası, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler, birbirleri ile sıkı sıkıya bağlantılı olup birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadırlar. Bu yüzden, çalışma konumuzda, aynı tanığın/tanıkların yeniden dinlenilmesini, medenî yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler çerçevesinde değerlendirilecektir. Devamında ise, Yargıtay’ın konu ile ilgili vermiş olduğu içtihatları sunduktan ve uygulamaya yönelik olarak yaşanan/yaşanabilecek dava konusu olaylar açısından karşılanan/karşılaşılabilecek durumlara göz attıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: I - II, İstanbul, 2017.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 Kas
2013

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davalarında Hukukî Yarar Olgusu ve Yargıtay'ın Yorumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 87 Sayı: 2013/6 - Kasım-Aralık 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Dergi/doc/ibd201306.pdf

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarında Yargıtay, taraflar arasında görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının ya da kamulaştırma işlemine tabi tutulan bir taşınmazın varlığı hâlinde muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açılmasında hukukî yarar bulunduğu yönünde istikrar kazanmış içtihatlar vermektedir. Çalışma konumuz; muhdesat kavramının tanımını yaptıktan sonra muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açabilmek için sadece ortaklığın giderilmesi veya kamulaştırma davasının açılmış olmasının mı zorunlu olduğu yoksa taşınmaz hakkında yenilik doğurucu bir dava açılması ile muhdesatın aidiyeti tespiti davası için hukukî yarar olgusunun oluşması açısından yeterli olup olmadığıdır. Bu hususlar incelendikten sonra ise görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Eyl
2013

Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülme Anı ve Yargıtay'ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 8 Sayı: 85 - Eylül 2013)

https://www.seckin.com.tr/kitap/447641591

https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNd01qUXhNUT09?

Boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1086 sayılı HUMK döneminde, boşanmaya karar verilinceye kadar dava süresince her aşamada, ayrıca harca ve ıslaha gerek olmaksızın yoksulluk nafakası, maddî tazminat ve manevî tazminat talep edilebileceği yönünde görüş belirterek kararlar vermekteydi. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK döneminde aynı Daire, HMK 141’inci maddesini gerekçe göstererek dilekçelerin teatisi aşamasına kadar (ön inceleme duruşmasına karşı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda ön inceleme duruşmasında) yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminat taleplerinin ileri sürülmesi gerektiğini aksi durumda iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında kalacağını bildiren kararlar vermektedir. Çalışmamızda, HUMK ile HMK arasında iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında ne gibi farklılıklar olduğu, boşanma davalarında yargılama usulünün hangi ilkeye tabi olduğu ve anılan Dairenin söz konusu kararları vermek için dayanak yaptığı maddenin hukukî anlamda doğru bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı hususları üzerinde durulduktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız.

ATIF ALDIĞI KİTAP :

ŞEKER, Hilmi, Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda Süreç Adaleti (Usul Hukuku ve İstinaf Yorumu), İstanbul, 2018.

İstanbul Barosu Dergisi - Makale
01 May
2013

Islah Kurumunda Yargılama Giderine Vekalet Ücretinin Dâhil Edilip Edilemeyeceği ve Yargıtay'ın Tutumu

(İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 87 Sayı: 2013/3 - Mayıs-Haziran 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/15.pdf

Islah kurumu, 1086 sayılı HUMK’da 83-90. maddeleri arasında düzenlenmişken 01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK’da 176-182. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışma konumuz ise; ıslaha giden tarafın, karşı tarafın istemi olması durumda, ıslah yapılıncaya kadar yargılama giderlerini ödemesi zorunluluğu açısından, söz konusu yargılama giderleri arasında vekalet ücretinin yer alıp alamayacağıdır. Şu an HMK döneminde verilmiş Yargıtay Kararı’na rastlayamadığımız için HMUK döneminde verilmiş Yargıtay Kararları’na yer vererek HMK döneminde verilebilecek kararlar açısından yorum yapılacaktır.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

TUTUMLU, Mehmet Akif, Medeni Usul Hukukunda Islah, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2019.

PEKCANITEZ, Hakan; ÖZEKES, Muhammet; AKKAN, Mine; TAŞ KORKMAZ, Hülya, Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, C: II, İstanbul, 2017.

Terazi Hukuk Dergisi - Makale
01 Şub
2013

Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları ile İlgili Uygulama Sorunları ve Yargıtay'ın Tutumu 

(Terazi Hukuk Dergisi Yıl: 8 Sayı: 78 - Şubat 2013)

http://www.seckin.com.tr/kitap/299971965

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpJNE5qVXlNZz09

Çalışmamız özellikle son yıllarda dövize endeksli olarak borçlanarak Mortgage Kredisi almış Tüketicilerin, A.B.D.’de gerçekleşen ve tüm dünyayı etkisine alan küresel kriz sonucunda aşırı ifa güçlüğüne düşmüş olmaları sonucunda Sözleşmenin Uyarlanmasını talep edip edemeyecekleri, ne gibi gelişmeler yaşandıktan sonra 6098 sayılı TBK’ya genel bir hükme yer verildiğinin, söz konusu maddenin yeni bir hüküm olup olmadığı ve bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar değerlendirilecektir.

ATIF ALDIĞI KİTAPLAR :

TİLE, Latif, Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü, Ankara, 2021.

YANIK, Ercüment,  Yabancı Para Borçları, Ankara, 2020.

GÖRMEZ, Mustafa, Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması, İstanbul, 2019.

ATIF ALDIĞI MAKALE :

TÜZÜNER, Özlem; ÖZ, Kerem, Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi, ABD, Y: 73, S: 2015/3, s. 422-470.