ARAÇ ANAHTARINI İŞYERİ ÇALIŞANINA TESLİM ETMEK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINDA OLUP ARACIN ANAHTARIYLA ÇALINMASI TEMİNAT DAHİLİNDEDİR

KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları ve Türk Patent Enstitüsü kapsamında koruma altındadır. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın kullanımından doğabilecek zararlar için KARAMERCAN HUKUK Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez. www.karamercanhukuk.com/blog_yargitay.php internet adresinde paylaşılan Yargıtay Kararları’nın link verilmeden bir başka anlatımla www.karamercanhukuk.com internet adresinden alındığı belirtilmeksizin kopyalanması, paylaşılması ve kullanılması YASAKTIR. KARAMERCAN HUKUK Bürosu internet sitesini ziyaret etmekle, yukarıda belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.


02 Haz
2022

Yazdır

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS NO       : 2021/6918
KARAR NO    : 2022/2467

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ              :
İSTANBUL 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
TARİHİ                        : 18/12/2018
NUMARASI                : 2016/576 - 2018/808
DAVACI                      : Ş.Ö. VEK. AV. BB.K.
DAVALI                      : 1- A. A.Ş. VEK. AV. M.D. 
DAVALI                         2- V. KAHVALTI GIDA TURİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ
                                          VEK.  AV. A.K.
                                      3- TASFİYE HALİNDE VAN KAHVALTI GIDA TURİZM SAN.
                                           TİC. LTD. ŞTİ TEMSİLEN TASFİYE MEMURU İ.O.

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekilince duruşma talepli olmak üzere taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; duruşma talebi miktar itibariyle reddedilerek temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Davacı, 11.03.2007 tarihinde kahvaltı yapmak amacı ile davalı V. Kahvaltı Ltd. Şti.nin işyerine gittiğinde işyerinde çalışan park görevlilerinin aracını park ettiklerini, aracın bu iş yerinden çalındığını ileri sürerek uğradığı zararın, 160.350,00 TL’lik kısmının olayın vuku bulduğu 11.03.2007 tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalı V. Kahvaltı Gıda Turizm Ltd. Şti.'den, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL'nin davalı A.sigorta A.Ş.den ticari reeskont faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalı A. Sigorta A.Ş; davacının kasko poliçesinde hırsızlık için teminat verildiğini, davacının olayının ise dolandırıcılık olduğunu, dolandırıcılığın teminat dışında olduğunu, ayrıca aracın kendi anahtarının ele geçirilmesi suretiyle yapılmış çalınmaların da teminat kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuş, diğer davalı V. Kahvaltı Gıda Turizm San. Tic. Lti. Şti. ise davacıya ait aracın iş yeri önüne trafiği engelleyici bir şekilde park edilmesi üzerine şirket yetkilisi İrfan O.'ın bizzat aracı alarak arka taraftaki yere aracı park ettiğini ve kontak anahtarını da panoya astığını, davacının aracını teslim almadıklarını, araç üzerinde gözetim ve muhafaza amaçlı sorumluluklarının da bulunmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkeme ilk kararında, davanın kısmen kabulü ile 130.000,00 TL'nin 11.03.2007 tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte V. Kahvaltı Turizm Tic. Ltd Şti.den alınıp davacıya verilmesine, davalı A.sigorta A.Ş açısından açılan davanın reddine dair karar davacı ve davalı V. Kahvaltı Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 25.04.2014 tarih 2014/6074 – 2014/13287 sayılı ilamı ile tüketici mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle karar bozulmuş, bozmaya uyan mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 130,000,00 TL'nin 11.03.2007 tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalı V. Kahvaltı Turizm Ticaret Limited Şirketinden alınarak davacıya verilmesine, davalı A. Sigorta A.Ş yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda davacının kardeşi Osman N. soruşturma ve kovuşturmada yer alan ifadesinde olay günü saat 14:00 sıralarında ailesi ile birlikte kahvaltı için V. Kahvaltı salonuna gittiğini aracıyla iş yerinin önüne geldiğinde kolunda kırmızı şeritler olan Barış adındaki iş yeri çalışanın arabayı kendilerinin arkaya çekeceğini söylediğini bir süre arabanın içinde beklediğini anahtarı davalı iş yeri çalışanı Barış’a verdiğini, diğer çalışan Serkan’ın aracı arka tarafa çektiğini kahvaltı yaptıktan sonra gitmek istediğinde arka tarafa geçip davalı iş yeri çalışanı Ozan Arslan’dan aracın anahtarını istediğini ancak bir başkasına verildiğini ve aracın çalındığını öğrendiğini aracının halen bulunamadığını belirterek 11.03.2007 tarihinde şikayetçi olmuştur.

Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/6.9-2009/2.4 sayılı kararında; ''sanık İrfan O.’ın işlettiği lokantaya giden şikayetçinin aracının arka tarafa çekilmesi için anahtarını burada çalışan sanıklara teslim ettiği daha sonra başka bir kişinin aracın plakasını rengini ve modelini söyleyerek aracın sahibi gibi davranmak suretiyle arcın anahtarını alarak aracı çaldığı otoparkta görevli sanıkların bu suça bilerek karıştıklarına dair delil bulunmadığı olayda ihmalleri sözkonusuysa da emniyeti suistimal suçunun kasten işlenebilecek bir suç olduğu... '' olduğu gerekçesiyle iş yeri sahibine ve iş yeri çalışanlarının beraatlerine karar verilmiş söz konusu karar Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 13/01/2014 tarih 2012/10699-2014/123 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.

Sigorta poliçesinin özel şartında; araç anahtarının aşağıda belirtilen hallerde ele geçirilmest suretiyle aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın çalışır bir vaziyette olduğu ya da durduğu sırada anahtarının üzerinde ya da içinde bırakılması nedeniyle meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar, aracın sahibinin sürücüsünün güven oluşturan görüntü davranış ve sözlerle yanıltılarak aracın veya anahtarlarının alınması / ele geçirilmesi suretiyle meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar ile aracın gönül rızası ile kullandırmak ya da emanet edilmek suretiyle teslim edildiği kişiler tarafından çalınması(emniyeti suistimal) ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi, dolandırıcılık yolu ile yapılan hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar, araç anahtarlarının başkalarınca zor kullanmadan ya da zor kullanma gerektirmeyecek şekilde açıkta bırakılmış olması veya açık bırakılmış kapı ya da pencereden kapalı bir mekana zor kullanmadan girilip ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi, meydana gelecek her türlü ziya ve hasarlar teminat dışında bırakıldığı belirtilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan raporunda; davacıya ait aracın M. marka, CLS 350 tipinde, 2005 model araç olduğunu, aracın 11.03.2007 tarihinde çalındığını, çalınma tarihinde kasko bedeli; 138.000,00 TL olduğunu, çalınma tarihinde ikinciel piyasa rayiç değeri; 130.000,00TL olduğunu, davacının talebinin davalı A. Sigorta A.Ş.ye ait kasko sigorta poliçesi teminatında bulunmadığını, davalılardan V. Kahvaltı Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nin bu zarardan sorumlu olduğunu, davacının aracının çalınma tarihindeki piyasa rayiç değerinin 130.000,00 TL olduğu,11.03.2007 tarihinde çalınan 34 K 7.47 plakalı aracın, 11.03.2007 tarihinde ki piyasa rayiç değeri olan 130.000,00 TL'nin davalılardan V. Kahvaltı Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Tarafından 11.03.2007 tarihi itibariyle faiziyle tanzim edilmesi gerektiğini, dava konusu uyuşmazlıkta kimliği bilinmeyen bir kimsenin iş yerindeki denetimsiz ve kilitsiz dolabın içinden zor kullanımdan kolayca davacıya ait aracın kontak anahtarını alarak ve otopark görevlisinin de rızası ile aracı çaldığını, olayın oluş şekli poliçe özel şartında sayılmış olan teminat dışında kalan haller arasında bulunduğundan davalılardan A. Sigorta A.Ş.nin davacının talebinden sorumlu bulunmadığını belirtmişlerdir.

Mahkemece, kasko poliçesinde aracın çalınması teminatta olduğu tespitine yer verip kendi anahtarı ile çalınmasının ise teminatta olabilmesi için ek prim ödemek sureti ile bu teminatın da alınması gerektiği, ek prim ödenmediği ve aracın kendi anahtarı ile çalınması sonucu sigorta şirketinin sorumlu olamayacağı gerekçesiyle bu davalı yönünden davanın reddine karar vermiştir.

Olay günü kahvaltı yapmak amacıyla gidilen salon da iş yeri çalışanına aracı teslim edilmiş, iş yeri çalışanları, başka bir kişinin gelerek aracın plakasını rengini ve modelini söylemek suretiyle aracı istediğini aracın sahibi olduğunu düşünerek anahtarı teslim ettiklerini beyan etmişlerdir.

Bu durumda tamirhane, restauran vs amacıyla gidilen yerlerde aracın anahtarını iş yeri çalışanına teslim etmek hayatın olağan akışı içerisinde olup örf ve adet gereğidir. Aracın sahibi özen yükümlülüğüne aykırı davranmamıştır. Hal böyle olunca aracın, sahibinin rızası dışında çalındığı ve rizikonun teminat kapsamında kaldığının kabulü ile sigorta şirketi yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 6100 sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nin 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/03/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan V.          Üye                   Üye                   Üye                      Üye 
F. PINARCI         A. F. AYAZ        Ö. KERKEZ      M. GÜRKANLI     İ. ULUKUL