Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Rekabet Hukuku.