DANIŞMANLAR

Karamercan Hukuk Bürosu


(*) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinin II. fıkrasına uygun olarak Karamercan Hukuk Bürosu’na münhasır olmamak üzere danışmanlık yapılmakta ve gerek görüldüğünde uzman görüşü verilmektedir.Prof. Dr. Murat AYDOĞDU


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Enerji Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Tüketici Hukuku.


Detaylı Bilgi

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ve Enerji Hukuku.


Detaylı Bilgi

Prof. Dr. Ceyda SÜRAL


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Miletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Usul Hukuku, Milletlerarası Tahkim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Arabuluculuk.


Detaylı Bilgi

Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku.


Detaylı Bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Rekabet Hukuku.


Detaylı Bilgi

Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M.


TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Aile Hukuku, Mal Rejimleri Hukuku ve Medenî Usûl Hukuku.


Detaylı Bilgi