Karamercan Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve Rekabet Hukuku.