Hakkımızda

Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M.

Av. Fatih KARAMERCAN, LL.M.;

22 Kasım 1983 Nazilli doğumludur. 2001 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 4 yılda bitirerek 2005 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi 4. sınıfta Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde isteğe bağlı olarak seçilen konuların arasından ‘‘Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri’’ konusunda ödev alarak çalışma yapmıştır. Çalışması Hocası tarafından takdire şayan görüldüğü için asistanlık teklifi almış fakat baba mesleği olan avukatlığı tercih etmiştir.

2005 yılının Eylül ayında İzmir Barosu’nda avukatlık stajına başlamış ve 1 yıl sonra "Gemi İpoteği Kavramı ve Kurulması" adlı çalışması ile stajını tamamlamıştır.

2007 yılı Mart ayında Aydın Barosu’nda babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN’ın cübbesini giydirmesi ile avukatlığa adım atmıştır. 5 yıl boyunca Aydın Barosu’na kayıtlı olarak babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN ile birlikte avukatlık yapmış ve ardından İzmir Barosu'na kayıtlı olarak 10 yıl avukatlık yapmıştır. 2022 yılının Haziran ayından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

25.02.2012 tarihinde “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi” Eğitimi ve Sertifika Programı Kapsamında Bilirkişi Sertifikası’nı almıştır.

2014 yılının Nisan ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları" isimli kitabı, 9. baskısını 2024 yılının Mart ayında yapmıştır. Yine, 2016 yılının Ocak ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü" isimli kitabı, 2. baskısını 2021 yılının Mart ayında yapmıştır. 35 yazarlı, 6 editörlü ve 5 Ciltlik “Hukuk Davaları” isimli çalışmanın “Hukuk Davaları – 4” kısmında yer alarak “Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar” isimli bölümünü ele almıştır. 2019 yılının Eylül ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan yüksek lisans tez çalışması olan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)" isimli kitabı, 5. baskısını 2024 yılının Mart ayında yapmıştır. 2024 yılının Mart ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Hukuk Yargılamasında Güncel Gelişmeler - Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli kitabı 2024 yılının Mart ayında yayımlanmıştır. 
Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış birçok makalesi de bulunmaktadır.

22.07.2019 tarihinde tez danışmanı sayın Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA, tez jüri üyesi sayın Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN ve tez jüri üyesi sayın Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA huzurunda "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)" isimli yüksek lisans tezi oybirliğiyle başarılı bulunmuş ve LL.M. ünvanını almıştır.

2023 yılının Mart ayında 4. baskısını yapan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)" isimli eseri, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanesinde, 2021 yılının Mart ayında 2. baskısını yapan "Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü" isimli kitabı Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre kütüphanesinde, 2023 yılının Mart ayında 9. baskını yapan "Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları" isimli kitabı ise Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Princeton Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ABD'nin ulusal kütüphanesi olan ve Washington'da bulunan Kongre kütüphanesinde yer almıştır.

Mart 2013 - Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir Barosu Yayın Kurulu'nda görev yapmakla beraber Türkiye Barolar Birliği TÜRAVAK kapsamında İleri Eğitim programlarında eğitmenlik yapmış olup birçok baroda seminer vermiştir.

Bugüne kadar 9 tanesi hakemli olmak üzere toplam 21 tane makalesi yayımlanmıştır.

Ayrıca, bugüne kadar 4 tane Yargıtay İçtihadı Birleştirme başvurusu kabul edilmiştir.

Misyonumuz

Müvekkillerimize ve müvekkilimiz olabilecek kişilere veya şirketlere karşılaştıkları hukukî sorunlara karşı olabildiğince güncel, gerçekçi ve hızlı çözümler bulmak, karşılıklı güven ilkesinden taviz vermeden hukukun gerektirdiği etik ilkelere bağlı kalmaktır.