Hizmetlerimiz

Mal Paylaşımı Davaları

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aile Hukuku Derneği'nin Destekleriyle Düzenlenen “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi” Eğitimi ve Sertifika Programı Kapsamında 25.02.2012 tarihinde Bilirkişi Sertifikası Alınmıştır.

Şahısların nişanlanma evresinde veya evlendikten sonra eşlerin aralarında düzenleyebilecekleri Mal Rejimi Sözleşmeleri’nin düzenlenmesi ve hazırlanması, Boşanma Davaları ve Boşanma Davası ile birlikte veya Boşanma Davası sonrasında açılan (mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı) Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları ve her türlü Aile Hukuku’ndan kaynaklanacak davalar konusunda Bilirkişi Sertifikası sahibi olmamız sebebiyle müvekkillerimizi en iyi ve en başarılı şekilde temsil etmekteyiz. Ayrıca, KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı (Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları ile ilgili) uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de verilmektedir.

- Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı ve Katılma Alacağı Davaları (Boşanma Davası ile birlikte açılan veya Boşanma Davasının kesinleşmesinden sonra açılan)

- Mal Ayrılığına Geçiş Davaları.

- Mal Rejiminden Kaynaklanan Eşlerin Yasal Alım Hakkı.

- Ziynet Alacağı Davaları.

- Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davaları.

- Eşler Arasında Düzenlenmiş Mal Rejimi Sözleşmesi ile Eşlerin Ortak Olmayan Çocuklarının (Altsoylarının) Saklı Paylarının Zedelenmesi Nedeniyle Açılacak Tenkis Davaları.

- Mal Rejimi Sözleşmeleri.

- Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları.