Hizmetlerimiz

Ticaret Hukuku

Ticari Şirketlere günümüz koşullarında en hızlı ve güncel bilgiler ile birlikte yenilenen Kanunlar çerçevesinde karşılaştıkları veya karşılaşılabilecekleri tüm hukuki ihtilaflara karşı hem danışmanlık (uzman görüşü) olarak hem de dava yolu ile çözüm bulmayı hedef edinmekteyiz. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’una uyarlanmış olarak)
 

- Ticari Şirketlerin (Esas Sözleşmeleri) Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları.

- Ticari Şirketlerin Genel Kurulu Kararlarının İptali Davaları.

- Ticari Şirketlerin Yönetim Kurulu Davaları.

a-) Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası ve İbrasının İptali Davaları.

b-) Yönetim  Kurulu Üyelerinin her türlü Sorumluluk ve bundan kaynaklı Tazminat Davaları.

c-) Diğer her türlü Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Davalar.

- Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralınmaları

- Ticari Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi.

- Kredi Sözleşmeleri.

- Uluslararası Satış ve ilgili Ticari İşlemler.

- Diğer her türlü ticari ilişkiden kaynaklı Ticari Davalar.