Hizmetlerimiz

İflas ve İcra Davaları

Gerek ticari hayat olarak ticari şirketlerin gerekse günlük hayat olarak vatandaşların karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları İcra ve İflas Hukuku alanındaki tüm hukuki ihtilaflar için hem danışmanlık olarak hem de dava yolu ile çözüm bulmayı hedef edinmekteyiz.

- Menfi Tespit Davaları.

- İstihkak Davaları.

- İstirdat Davaları.

- Şikayet Davaları.

- İcra Takipleri.

a-) Kambiyo Senetlerinden (Bono, Poliçe, Çek) kaynaklı İcra Takipleri.

b-) Taşınmaz Rehninden (İpoteğinden) kaynaklı İcra Takipleri.

c-) Taşınır Rehninden Kaynkaklı İcra Takipleri.

d-) Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İcra Takipleri.

e-) Faturaların İcra Takibi.

f-) Diğer her türlü İcra Takipleri.

- İhalenin Feshi Davaları.

- Meskeniyet İddiası Davaları.

- Kıymet Takdirine İtiraz Davaları.

- İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davaları.

- Diğer her türlü İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan Davalar.