Hizmetlerimiz

Tazminat Davaları

- Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden doğan tazminat davaları

- Tüketici Hukukuna dayalı tazminat davaları

- Trafik kazasına dayalı tazminat davaları

- Her türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanun’una göre uyarlanmış olarak)