Hizmetlerimiz

Tüketici Davaları

- Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinin Uyarlanması Davaları (Sözleşmenin Uyarlanması Davaları) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanun’una göre uyarlanmış olarak)

- Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Davalar.

- Haksız Şartlardan Doğan Davalar.

- Kredi Kartı Sözleşmelerinden ve Kullanımından Doğan Davalar.

- Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar.

- Her türlü Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan Davalar.