Hizmetlerimiz

Kira Davaları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğü girmesiyle, 6570 sayılı Gayimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun kaldırılmıştır. Bu yüzden artık Kira Hukuku alanında açılacak davalarda azami şekilde dikkatli olunması gereklidir. Uygulamada da yaşandığı üzere, Kira Hukuku alanında bir uzman avukattan faydalanılmadan açılan davalarda vatandaşlar hak kaybı yaşayabilmektedir.

KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, vatandaşları veya tüzel kişileri, Kira Hukuku kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz. KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, konusunda uzman danışmanlar sayesinde avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız.


- Kira Bedelinin Tespiti (Belirlenmesi) Davaları.

- Kira Bedelinin Uyarlanması Davaları,

- Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Hazırlanması.

- Kiralananın Tahliyesi Davaları.

- Kiraya Veren veya Kiracıdan kaynaklı Kira Hukuku’ndan kaynaklı tüm Davalar. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanun’una göre uyarlanmış olarak)