Hizmetlerimiz

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları ve bu aşamaların tahsilinin kolaylaşması ve alacakların teminat altına alınması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz (geçici hukuki koruma) kararı alınması, ipotek tesisi, rehin haklarının tatbiki, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı hallerinin tespiti ve bunlara ilişkin tazminat davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti verilmektedir. 

Ayrıca deniz ticareti sözleşmelerinin, çarter, kırkambar sözleşmelerinin, navlun sözleşmelerinin, gemi ve yat alım satım ve inşa (yapım) sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi, gümrük ve liman sorunlarının çözümü, milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşma ve protokollerin yorumlanması, yükleme ve boşaltma uygulamaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunulmaktadır.
 

- Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması.

- Çatma, kurtarma ve yardımdan doğan uyuşmazlıklar.

- Yükün hasarı, ziyaı ve kaybından doğan davalar.

- Müşterek avarya.

- Hapis hakkı tesisi.

- İpotek hakkı tesisi.

- Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri.

- Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması.

- Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması.

- Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri.

- Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar.

- Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

- Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki.

- Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar.