Hizmetlerimiz

Miras Davaları

Murisin (mirasbırakanın) yaşarken yapmış olduğu hukuki işlem veya hukuki tasarruflar ile ilgili mirasçıların kendi aralarında veya mirasçıların üçüncü kişiler ile Miras Hukuku alanında yaşadıkları ve yaşayabilecekleri her türlü hukuki ihtilaflara ilişkin KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak müvekkilimiz olabilecek şahısları en iyi şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz. Ayrıca, KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, konusunda uzman danışmanlar sayesinde avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız.
 

- Mirasta Denkleştirme Davaları.

- Tenkis Davaları. (Mirastaki Saklı Payın İhlali Nedeni ile)

- Muvazaa Davaları.

- Mirasta İade Davaları.

- Mirasın Paylaşılması ve Devri Sözleşmeleri.

- Mirastan Feragat Sözleşmeleri.

- Vasiyetnamenin Hazırlanması.

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

- Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) Alınması Davaları.

- Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları.

- Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil (Temsilci) Atanmasına İlişkin Davalar.

- Mirasın Reddinin İptali Davaları.