Hizmetlerimiz

Spor Hukuku

Spor hukukundan doğan ihtilaflar, genellikle profesyonel oyuncu ile kulüpler arasında oluşmakta ise de bazen de profesyonel oyuncunun görsel ve yazılı basındaki haberlerden veya yorumlardan dolayı kişilik hakları da zarar görebilmektedir. Konusunda uzman danışmanlar sayesinde, avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız. KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, profesyonel oyuncuları veya kulüpleri, bir bütün olarak tüm uyuşmazlıklarında başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz.
 

- Sponsorluk sözleşmesi, sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, diğer sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi. 

- Sporcuların ve kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili.

- Sporcuların ve kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi. 

- Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması.