Hizmetlerimiz

Vergi Hukuku

KARAMERCAN HUKUK Bürosu, Vergi Hukuku konusunda uzman akademisyen ve mali müşavirlerle birlikte çalışmaktadır.


- Vergi Hukuku konusunda genel anlamda hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi.

- Vergi Uzlaşmaları.

- Düzeltme Talepleri.

- Vergi Cezalarının İptali,

- Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Suçları.

- İnceleme Raporları ve Komisyon Kararları.

- Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar.

- Vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması.