Karamercan Hukuk

Nasıl Vekalet Verebilirim

1) Vekaletname Bilgileri

İstanbul Barosu avukatlarından Av. Fatih KARAMERCAN - Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:45 (Kordon İstanbul) C Blok Kat:4 Daire:19 Kağıthane/İSTANBUL - Kağıthane Vergi Dairesi.

2) Vekaletname Çıkarırken Gereken Belgeler

- Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanlarını ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

- Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekaletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Boşanma ve Tanıma Tenfiz vekaletnamelerinde notere bu vekaletin boşanma veya tanıma tenfiz vekaleti olduğu söylenmelidir.

- Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

- Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekaletnameyi düzenleyen  ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnameyi çıkartırken imza sirkülerini  ve yetki belgesini yanınızda bulundurunuz. Ayrıca şirketiniz adına çıkartılacak vekâletnamelerde şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekaletname ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olmakla birlikte gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartarak zahmete girmemiş olursunuz.