Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Davaları

T.C. vatandaşlarının ve yabancıların taşınmazlar ile ilgili karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm hukuki ihtilaflar için hem danışmanlık olarak hem de dava yolu ile çözüm bulmayı hedef edinmekteyiz.

- Her türlü Tapu İptali ve Tescili Davaları.

- Ortaklığın Giderilmesi Davaları (Miras veya hisse sahipliği nedeni ile)

- Ecri Misil (Haksız İşgal Tazminatı) Davaları (Miras veya hisse sahipliği nedeni ile)

- Elatmanın Önlenmesi Davaları (Miras veya hisse sahipliği nedeni ile)

- Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar.

- Taşınmaz Rehni (İpotek) Davaları.

- Şufa (Önalım) Davaları.

- Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları.

- Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davaları.

- Kamulaştırma Bedelinin Tahsili Davaları.

- Diğer her türlü Taşınmazlardan kaynaklı Davalar.