Hizmetlerimiz

Vesayet Davaları

Günlük hayatta ve hukuk uygulamasında çoğu kez Kişiler Hukuku'nu ilgilendiren vesayet davaları önemsenmemekte ve gözardı edilmektedir. Halbuki, kişinin kısıtlanması (vesayet altına alınması) talebi ile açılan bu dava, vesayet altına alınacak (kısıtlanacak) kişiyi ilgilendiren diğer davalar açısından hayati bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Vesayet Hukuku alanında uzman bir avukat tarafından davanın açılması çok önemlidir. Bu yüzden, KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, vatandaşları, Vesayet Hukuku kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz.

 

- Kısıtlama Davaları (Vasi Atanması, Kayyım Atanması, Yasal Danışman Atanması Davaları) (Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı, Savurganlık, Alkol Bağımlılığı, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim, Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Nedeni ile)

- Kısıtlanacak kişiye özgü alınacak Koruma Tedbirleri.

- Vasinin Şahsına İtiraz.

- Vasinin Azli Davaları.

- Vasiye Açılacak Tazminat Davaları.

- Her türlü Vesayet Hukuku’ndan kaynaklanan Davalar.