Hizmetlerimiz

İdare Hukuku

KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, vatandaşları veya tüzel kişileri, idare ile yaşadığı tüm uyuşmazlıklarda başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedef edinmekteyiz. KARAMERCAN HUKUK Bürosu olarak, konusunda uzman danışmanlar sayesinde avukatlık dışında da danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunmaktayız.
 

- İdari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması ve bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması.

- İdari yaptırımlara karşı İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da açılacak İptal Davaları.

- Tam Yargı Davaları.

- Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık (uzman görüşü) ve dava takibi.

- Kamulaştırma Davaları.

- İmar Davaları.

- İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü.

- Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

- İhaleler konusunda hukuki danışmanlık (uzman görüşü) ve davalarda vekalet.