Karamercan Hukuk

Prof. Dr. Ceyda SÜRAL

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Miletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Usul Hukuku, Milletlerarası Tahkim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Arabuluculuk.

BAŞLICA ÇALIŞMALARI

A. Kitaplar /Tezler

- Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara, 2016. (Editör olarak  Prof. Dr. Işıl Özkan ve Yrd. Doç. Dr. Uğur Tütüncübaşı ile birlikte)

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=3672

- Foreign Investment Law, Ankara, 2016. (Editör olarak Dr. Ekin Ömeroğlu ile birlikte)

http://seckin.com.tr/kitap/122185175

- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Değerlendirilmesi, Ankara, 2015. (Editör olarak Arş. Gör. Ekin Ömeroğlu ile birlikte)

http://seckin.com.tr/kitap/662562231

- Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir?, Ankara, 2015. (Editör olarak Arş. Gör. Ekin Ömeroğlu ile birlikte)

http://seckin.com.tr/kitap/838542263

- Uluslararası Özel Hukukta Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargı ve İcra Muafiyeti, Ankara, 2015.

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=2600

- Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak UNIDROIT Prensipleri, İzmir, 2008.

http://www.seckin.com.tr/kitap/n/553535673

- Avrupa Birliği’nde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İzmir, 2007.

http://www.vedatkitapcilik.com/avrupa-birliginde-yabanci-mahkeme-kararlarinin-taninmasi-ve-tenfizi-u-1759.html

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)

I. Makaleler

- Türkiye'deki Suriyelilerin Güncel Hukuki Durumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:3, S:2, Aralık 2015.

http://seckin.com.tr/kitap/495379886

- Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:16, Özel Sayı, 2014.

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/armagan/cilt-II.pdf

- Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions in Turkey, Yearbook of Private International Law, C. 15, 2013/2014, (Zeynep Derya Tarman ile birlikte)

- Mediation: A Comparative Discussion of the Laws and Practice in the United Kingdom and Turkey, Arbitration, C:80/3, 2014, (Karen Akıncı/Christopher Cox ile birlikte)

- Avrupa Birliği’nin Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Düzenlemelerinin Türk Hukukuna Etkileri, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:2013/2.

http://seckin.com.tr/kitap/159145315

- Restructuring and Insolvency Turkey Report, www.lexisnexis.com, (Fuat Altınsoy/Elif Altınsoy ile birlikte).

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisine Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:101, Temmuz - Ağustos 2012.

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-100-1185

- Timing of Examination by Courts in Respect of Arbitral Jurisdiction under Turkish Law, Festschrift in Honour of Bernd von Hoffmann, Gieseking Verlag 2011 (Ali Yeşilırmak ile birlikte).

- Hakemin Sorumluluğu, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:10, S:2, Temmuz 2011.

http://seckin.com.tr/kitap/765844712

- Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:VII, S:1, 2010.

https://legal.com.tr/urun/yeditepe-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi-2010-yili-aboneligi/362602

- Nearly a Decade on: Perception of the International Arbitration Law by Turkish Courts, Arbitration International, C:26, S:3, 2010

- Respecting the Rules of Law: The UNIDROIT Principles in National Courts and International Arbitration, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, C:14, S:2, Eylül 2010.

- In support of the lex mercatoria, International Financial Law Review, The 2009 Guide to Litigation, 2009 (Ercüment Erdem ile birlikte)

- The Law Applicable to Product Liability, Prof. Dr. Yavuz Alangoya Armağanı, İstanbul 2007.

http://www.vedatkitapcilik.com/profdryavuz-alangoya-icin-armagan-u-1556.html

- 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:6, No:2, 2004 (Cemile Demir Gökyayla ile birlikte)

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz6-2/PDF/gokyaylasural5.pdf

II. Çeviriler

- Devlet Muafiyetine İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Prof. Dr. Hasan Ermanl’a Armağan, İstanbul 2015.

http://www.hukukmarket.com/kitap/144635/prof-dr-hasan-ermana-armagan.html

-  Devletlerin ve Devlet Mallarının Yargı Muafiyeti Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013.

http://seckin.com.tr/kitap/359336341

- Mahkeme Seçimine İlişkin Anlaşmalar Hakkında Lahey Konvansiyonu, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Istanbul 2010.

http://seckin.com.tr/kitap/872622297

 - Ekşi, Nuray: Evaluation of the Precedents of the Turkish Court of Cassation Concerning Certain Problems for the Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York Convention, Istanbul Conference on International Dispute Resolution A Global Perspective, Istanbul 2008 (Nuray Ekşi ile birlikte).

- Mistelis, Loukas: Milletlerarası Tahkim: Kurumsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar 2006, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, No:70, Mayıs/Haziran 2007. 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-70-319

III. Tebliğler

- Legal Protection of Foreign Investment in Turkey, Pangea Net International Network of Independent Law Firms Genel Kurulu, Istanbul, 9 Haziran 2015.

- Foreign Direct Investment under Turkish Law, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Foreign Investment Law Symposium, İstanbul, 15-16 Nisan 2015.

- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Yabancıların Sınırdışı Edilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 52. Yılında AB - Türkiye İlişkileri: Ankara Ortaklık Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması, İstanbul, 27 Şubat 2015.

- Children in the Turkish International Family Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law / Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit Giz / South East European Law School Network SEELS - 11th Regional PIL Conference: Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus, Osijek/Hırvatistan, 11-12 Haziran 2014.

Arabuluculuk Kanunu’nun Değerlendirilmesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler, İstanbul, 9 Mayıs 2014.

(Yayın: Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? Seçkin Yayınclılık, 2015)

http://seckin.com.tr/kitap/838542263

- Challenges for Mediation in Turkey and the UK, British Turkish Lawyers Association - Dispute Resolution in Turkey and the UK: Hot Topics, Londra, 19 Eylül 2013.

- Conflict of Law Rules: A Barrier before the Application of UNIDROIT Principles or Not?, 5th Journal of Private International Law Conference, Madrid, 12-13 Eylül 2013.

- Brief Information on Turkish Legislation Governing Marriage and Divorce / What If There Is A Foreign Party Involved?, The International Federation of University Women 2013 Triennial Conference, Istanbul, 16-21 Ağustos 2013. 

- Milletlerarası Tahkim Kanunu Uygulamasının Değerlendirilmesi, Deutsscher Anwalt Verein Turkey - International Arbitration Focus on Practices, İstanbul, 16 Mayıs 2013. 

- Kendi Toplumunda Kadın Olarak Zulme Uğramak Mülteci Kabul Edilmeye Yeterli Midir? Amerika, İngiltere ve Kanada Uygulamaları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu - Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları, İstanbul, 3 Mayıs 2013. 

(Yayın: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci ve Sığınmacıların Sorunları Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2013)

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroKitaplari/MULTECI2013B.pdf

- Avrupa Birliği’nin Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Düzenlemelerinin Türk Hukukuna Etkileri, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı, İstanbul, 28 Mart 2013.

(Yayın: Genç Milletlerarası Özel Hukuk Hukukçular Konferansı, XII Levha, 2014)

http://www.hukukmarket.com/kitap/142057/genc-milletlerarasi-ozel-hukukcular-konferansi.html

- Sermayenin Serbest Dolaşımı Doğrudan Yabancı Yatırımları ve Taşınmaz Edinimi: Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları Açısından Konuya Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı – Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi Çalıştay/Konferans, Ankara, 9 - 13 Ocak 2012.

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisine Etkisi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, II. Uluslararası Özel Hukukçular Toplantısı, İstanbul, 25 Kasım 2011.