Karamercan Hukuk

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ve Enerji Hukuku.

I. Lisans Üstü (Yüksek Lisans - Doktora)

Yüksek Lisans:

- Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul (Yüksek Lisans Tezi)

 II. Doktora:

- İflasın Ertelenmesi

III. Doçentlik:

- Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (Doçentlik Yayını)

BAŞLICA ÇALIŞMALARI

A. Kitaplar /Tezler

- Medeni Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

https://www.yetkin.com.tr/p/6002/davalarin-birlestirilmesi-ve-ayrilmasi

- İflâsın Ertelenmesi

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=100

- Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul

https://www.adaletyayinevi.com.tr/index.php?route=product/product&product_id=463

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans)

I. Makaleler

- ERMENEK, İbrahim (2014). Hakem Yargılamasında Bağlantılı Davalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, Özel Sayı (s. 1215-1252).

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/armagan/cilt-II.pdf

- ERMENEK, İbrahim (2014). İcra ve İflas Kanunu Madde 89/4’e Göre Açılan Tazminat Davalarının Hukuki Analizi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ejder Yılmaz'a Armağan, Özel Sayı (s. 887-918).

- ERMENEK, İbrahim. Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Makul Giderle Yargılanma Hakkına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan, Özel Sayı.

- ERMENEK, İbrahim (2014). İcra ve İflas Kanunu’nda Öngörülen Cezai Hükümler Bakımından Ne Bis In Idem İlkesinin Uygulama Alanı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 5 (19), 279-320.

- ERMENEK, İbrahim; KIL, İlker Fatih (2014). Elektrik Piyasası Hukuku Alanında Tüketicilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Enerji Hukuku Dergisi, 3 (1), 23-50.

https://enerjihukuku.org.tr/admin/files/urunler/EHD_2014-1.pdf

- ERMENEK, İbrahim (2013). Anayasa Mahkemesinin Bireysel Basvuru Üzeine Verdiği Kararların Medeni Yargılama Hukukuna Yansımalar ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Bazı Özel Durumlar. Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 9 (26), 3-56.

- ERMENEK, İbrahim (2013). Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17 (1), 563-630.

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_1-2_18.pdf

- ERMENEK, İbrahim (2011). Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Ön İnceleme. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (1), 139-176.

https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/ermenek_tam_2_-_1.pdf

- Mehmet ÖZDAMAR, İbrahim ERMENEK (2007). Haksız Rekabet Davaları ve Korunan Menfaat. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 7 (7), 43-71.

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2007-3/2.pdf

- ERMENEK, İbrahim (2000). Medeni Usul Hukukunda Şekilcilik. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 142-180.

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/4_8.pdf

II. Diğer Yayınlar

- ERMENEK, İbrahim (2009). İşsizlik Sigortası Kanununa Göre İşverenin Aczi ve Aciz Halinin İcra ve İflas Hukuku Bakımından Doğurduğu Sonuçlar (Ücret Garanti Fonu). Haluk Konuralp Anısına Armağan, 2, 167-198.

- ERMENEK, İbrahim (2013). Rekabet Kurulunun Dikey Anlaşmalarda İntifa Hakkı ve Benzeri Yükümlülüklerde Rekabet Etmemeyi Beş Yıl İle Sınırlandırması Haline Bağlı Olarak Akaryakıt Sektöründe Açılan Haksız El Atmanın Önlenmesi Davaları ve Bu Davalarda Harç ve Kanuni Vekalet Ücretinin Tespitine İlişkin Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi. Enerji Hukuku Dergisi, 2 (1), 1-18.