Yargıtay Kararları

Blog Image

İHTİYARİ ARABULUCULUĞA BAŞVURMAK, İİK 284 HÜKMÜNDE BELİRLENEN BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ KESMEZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ihtiyari arabuluculuğa başvurmak, İİK 284 hükmünde belirlenen beş yıllık hak düşürücü süreyi kesmez.
Blog Image

ASIL ALACAKLAR BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARABULUCULUĞUN BU ALACAKLARA İLİŞKİN İŞLEMİŞ FAİZİ DE KAPSADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacaklar bakımından gerçekleştirilen arabuluculuğun bu alacaklara ilişkin işlemiş faizi de kapsadığı kabul edilmelidir.
Blog Image

ARABULUCUYA BAŞVURU İÇİN ALACAK MUACCEL OLMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre arabulucuya başvuru için alacak muaccel olmalıdır.
Blog Image

ARABULUCULUK AŞAMASINDA DAVALI HAYATTA OLUP DAVA TARİHİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE VEFAT ETTİĞİNDEN HMK 124/4 HÜKMÜ UYGULANABİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk aşamasında davalı hayatta olup dava tarihinden kısa bir süre önce vefat ettiğinden HMK 124/4 hükmü uygulanabilir.
Blog Image

DAVACI İŞÇİ İLE ARABULUCULUK SÜRECİNDE TELEFONLA GÖRÜŞMEK VE SONUNDA MUTABAKATA VARMAK ARABULUCULUK TUTANAĞININ SIHHATİNİ ETKİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre davacı işçi ile arabuluculuk sürecinde telefonla görüşmek ve sonunda mutabakata varmak arabuluculuk tutanağının sıhhatini etkilemez.
Blog Image

GÖREVLİ MAHKEMEDE ESASA GİRİLMEDEN ÖNCE ARABULUCULUK İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDAN DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMİŞ OLUP İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre görevli mahkemede esasa girilmeden önce arabuluculuk işlemi tamamlandığından dava şartı yerine getirilmiş olup işin esasına
Blog Image

DAVACININ ASLİ TALEBİ PARA ALACAĞI OLMADIĞINDAN ARABULUCULUK DAVA ŞARTI OLMADAN DOSYA İNCELENEBİLİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15 Mart 2023 tarihli kararına göre davacının asli talebi para alacağı olmadığından arabuluculuk dava şartı olmadan dosya incelenebilir.
Blog Image

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS KOŞULLARI OLUŞMASINA İMKAN BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk anlaşma tutanağı ile doğrudan doğruya iflas koşulları oluşmasına imkan bulunmamaktadır.
Blog Image

ANLAŞMAMA TUTANAĞININ GİZLİLİK VEYA BEYAN VE BELGELERİN KULLANILAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE TEMERRÜT OLUŞTURMAYACAĞININ KABULÜ SİSTEMİN İŞLEYİŞİYLE BAĞDAŞMAZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04 Temmuz 2023 tarihli kararına göre anlaşmama tutanağının gizlilik veya beyan ve belgelerin kullanılamayacağı gerekçesiyle temerrüt oluşturmayacağının kabulü
Blog Image

DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE BELEDİYE TARAF OLUP BELEDİYE TACİR DE OLMADIĞINDAN DAVA KONUSU UYUŞMAZLIK ARABULUCULUĞA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 08 Haziran 2023 tarihli kararına göre davanın açıldığı tarihte Belediye taraf olup Belediye tacir de olmadığından dava konusu uyuşmazlık arabuluculuğa
Blog Image

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ İÇEREN BELGE HER KOŞULDA İLAMLI TAKİBE KONU EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 30 Mart 2023 tarihli kararına göre icra edilebilirlik şerhi içeren belge her koşulda ilamlı takibe konu edilemez.
Blog Image

TÜKETİCİ HUKUKU KAYNAKLI MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMALIDIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 02 Mayıs 2023 tarihli kararına göre tüketici hukuku kaynaklı menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmalıdır.
Blog Image

İTİRAZ ÜZERİNE DURAN TAKİP İÇİN ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI DURUMUNDA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ ALINARAK AYNI DOSYADAN İLAMLI İCRA TAKİBİ BAŞLATILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 13 Nisan 2023 tarihli kararına göre itiraz üzerine duran takip için arabuluculuğa başvurulması durumunda icra edilebilirlik şerhi alınarak aynı dosyadan
Blog Image

MÜLKİYET HAKKINA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ, TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLDUĞUNDAN ARABULUCULUK DAVA ŞARTINA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 30 Kasım 2022 tarihli kararına göre mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi istemi, taşınmazın aynına ilişkin olduğundan arabuluculuk dava şartına tabi değildir.
Blog Image

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANIR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 10 Kasım 2022 tarihli kararına göre ticari nitelikteki menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranır.
Blog Image

TALEP YIĞILMASININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DAVALARIN ARABULUCULUĞA TABİ OLMAKSIZIN MAHKEMECE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2022 tarihli kararına göre talep yığılmasının söz konusu olduğu davaların arabuluculuğa tabi olmaksızın mahkemece çözüme kavuşturulması gerekir.
Blog Image

GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN ARABULUCULUK TUTANAĞI GÖREVLİ MAHKEMEYE SUNULMUŞSA DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN DAVA REDDEDİLEMEZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2022 tarihli kararına göre görevsizlik kararı kesinleşmeden arabuluculuk tutanağı görevli mahkemeye sunulmuşsa dava şartı yokluğundan dava
Blog Image

DAVA YIĞILMASI VE TALEPLER ARASINDA BAĞLANTI BULUNMASI HALİNDE ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2022 tarihli kararına göre dava yığılması ve talepler arasında bağlantı bulunması halinde arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHLİ ARABULUCULUK BELGESİNDEKİ ALACAK ŞARTA BAĞLANDIĞI VE EDA HÜKMÜ İÇERMEDİĞİ İÇİN İLAMLI TAKİBE KONU EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 26 Eylül 2022 tarihli kararına göre icra edilebilirlik şerhli arabuluculuk belgesindeki alacak şarta bağlandığı ve eda hükmü içermediği için ilamlı takibe konu edilemez.
Blog Image

ARABULUCU SORUMLULUĞUNU USULÜNCE YERİNE GETİRMEYİP ARABULUCULUK FAALİYETİNİ SONLANDIRSA BİLE ARABULUCULUK DAVA ŞARTI GERÇEKLEŞİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26 Nisan 2022 tarihli kararına göre arabulucu sorumluluğunu usulünce yerine getirmeyip arabuluculuk faaliyetini sonlandırsa bile arabuluculuk dava şartı gerçekleşir.
Blog Image

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VEKİLLE TEMSİL EDİLMESİ NEDENİYLE AYRICA BİR VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLİP DAVALIYA YÜKLETİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 19 Nisan 2022 tarihli kararına göre arabuluculuk faaliyetinin vekille temsil edilmesi nedeniyle ayrıca bir vekalet ücreti takdir edilip davalıya yükletilemez.
Blog Image

KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLAR İÇİN ARABULUCULUK SON TUTANAĞININ DÜZENLENDİĞİ TARİHTE TEMERRÜT GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 21 Mart 2022 tarihli kararına göre kıdem tazminatı dışındaki alacaklar için arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihte temerrüt gerçekleşmektedir.
Blog Image

KONKORDATODA ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDAKİ DAVA ZORUNLU ARABULUCUK KAPSAMINDA SAYILAMAZ.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 14 Mart 2022 tarihli kararına göre konkordatoda çekişmeli alacaklar hakkındaki dava zorunlu arabulucuk kapsamında sayılamaz.
Blog Image

02.06.2018 TARİHİNDEN SONRAKİ ARABULUCULUK BAŞVURULARINDA ALACAK VEYA TAZMİNAT KALEMLERİ AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2022 tarihli kararına göre 02.06.2018 tarihinden sonraki arabuluculuk başvurularında alacak veya tazminat kalemleri açıkça belirtilmelidir.
Blog Image

İFLAS DAVALARI KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞUNDAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDA BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2022 tarihli kararına göre iflas davaları kamu düzeni ile ilgili olduğundan dava şartı arabuluculuk kapsamında bulunmamaktadır.
Blog Image

AYNI ALACAKLA İLGİLİ ARABULUCULUĞA BAŞVURAN DAVACININ ISLAHA KONU KISIM İÇİN AYRICA BU YOLA BAŞVURMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre aynı alacakla ilgili arabuluculuğa başvuran davacının ıslaha konu kısım için ayrıca bu yola başvurması zorunlu değildir.
Blog Image

SİGORTACIYA BAŞVURU KONUSU YAPILMAYIP ARABULUCULUK KONUSU ZARAR İÇİN DAVALI ARABULUCUYA BAŞVURU TARİHİNDE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 13 Eylül 2021 tarihli kararına göre sigortacıya başvuru konusu yapılmayıp arabuluculuk konusu zarar için davalı arabulucuya başvuru tarihinde temerrüde düşmüştür.
Blog Image

İŞE İADE TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVERENE KARŞI BİRLİKTE ARABULUCUYA BAŞVURULMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 13 Ekim 2021 tarihli kararına göre işe iade talebiyle ilgili olarak asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulması zorunludur.
Blog Image

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTININ ARANMADIĞI HUSUSU DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre ticari nitelikteki menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartının aranmadığı hususu dikkate alınmalıdır.
Blog Image

ESER SÖZLEŞMESİ KAYNAKLI MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 15 Mart 2021 ve 18 Mart 2021 tarihli kararlarına göre eser sözleşmesi kaynaklı menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

İŞ HUKUKU KAYNAKLI MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 18 Mart 2021 tarihli kararına göre iş hukuku kaynaklı menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

TİCARİ NİTELİKTEKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA DAVADAN ÖNCE ARABULUCULUYA BAŞVURMAK ZORUNLUDUR.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 04 Aralık 2020 tarihli kararına göre ticari nitelikteki itirazın iptali davalarında dava öncesi arabuluculuya başvurmak zorunludur.
Blog Image

TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 13 Şubat 2020 tarihli kararına göre ticari nitelikteki menfi tespit davalarında arabuluculuk dava şartı aranmaz.
Blog Image

ALACAĞIN TAHSİLİ İLE BİRLİKTE ORTAKLIĞIN KURULMADIĞININ TESPİTİNDE ARABULUCULUK DAVA ŞARTI ARANMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17 Şubat 2020 tarihli kararına göre alacağın tahsili ile birlikte ortaklığın kurulmadığının tespitinde arabuluculuk dava şartı aranmaz.