Yargıtay Kararları

Blog Image

KİŞİLERİN GERÇEKTE ÇOCUKLARININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TALEBİ HERKES İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre kişilerin gerçekte çocuklarının bulunmadığına yönelik talebi herkes ileri sürebilir.
Blog Image

NÜFUSTA ANNE VE BABA GÖZÜKEN KİŞİLERİN DOĞRU OLMADIĞI TALEBİNDE ANNE İLE BABA ARASINDA ŞEKLİ ANLAMDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre nüfusta anne ve baba gözüken kişilerin doğru olmadığı talebinde anne ile baba arasında şekli anlamda zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Blog Image

BEŞ YILDAN BERİ EVLAT EDİNENLE BİRLİKTE YAŞAMA KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ TÜRK KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Haziran 2022 tarihli kararına göre beş yıldan beri evlat edinenle birlikte yaşama koşulunun gerçekleşmemesi Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil etmez.
Blog Image

EVLAT EDİNME BAŞVURUSUNDA BULUNAN DAVACI MAHKEMECE DİNLENİLMEDEN VEFAT ETTİĞİNDEN DAVANIN BU SEBEPLE REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2022 tarihli kararına göre evlat edinme başvurusunda bulunan davacı mahkemece dinlenilmeden vefat ettiğinden davanın bu sebeple reddi gerekir.
Blog Image

ÇOCUK TARAFINDAN VEYA ÇOCUK ADINA AÇILAN BABALIK DAVALARINDA ARTIK HERHANGİ BİR HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Haziran 2022 tarihli kararına göre çocuk tarafından veya çocuk adına açılan babalık davalarında artık herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.
Blog Image

NÜFUS KAYITLARI DÜZELTİLENLERİN NÜFUS BİLGİLERİ AYRINTILI ŞEKİLDE HÜKÜMDE YER ALMALI VE NÜFUS KAYITLARI ARASINDA BAĞ KURULMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararına göre nüfus kayıtları düzeltilenlerin nüfus bilgileri ayrıntılı şekilde hükümde yer almalı ve nüfus kayıtları arasında bağ kurulmalıdır.
Blog Image

TARAFLARIN MERNİS ADRESLERİNİN FARKLI OLMASI EVLAT EDİNME AÇISINDAN BAKIM ŞARTININ GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ TEK BAŞINA GÖSTERMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2022 tarihli kararına göre tarafların mernis adreslerinin farklı olması evlat edinme açısından bakım şartının gerçekleşmediğini tek başına göstermez.
Blog Image

SAĞ KALAN EŞİN SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05 Nisan 2022 tarihli kararına göre sağ kalan eşin soybağının reddi davası açma hakkı bulunmamaktadır.
Blog Image

İLERİ SÜRÜLEN SAHTELİK İDDİALARI TANIMA KARARI VERECEK ÜLKE MAHKEMESİNCE İRDELENEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 19 Ocak 2022 tarihli kararına göre ileri sürülen sahtelik iddiaları tanıma kararı verecek ülke mahkemesince irdelenemez.
Blog Image

SÖZLEŞMENİN ASIL BORÇLUSUNUN REŞİT OLMADIĞINDAN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Aralık 2021 tarihli kararına göre sözleşmenin asıl borçlusunun reşit olmadığından geçersiz olduğu iddiası borca itiraz niteliğindedir.
Blog Image

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDAKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AÇISINDAN MADDİ OLANAKSIZLIK HAKLI SEBEP TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 08 Şubat 2022 tarihli kararına göre soybağının reddi davasındaki hak düşürücü süre açısından maddi olanaksızlık haklı sebep teşkil etmektedir.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN ERKEĞİN SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMASI ANNE VE ÇOCUĞUN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihli kararına göre somut olay açısından erkeğin soybağının reddi davası açması anne ve çocuğun kişilik haklarına saldırı teşkil eder.
Blog Image

ÇOCUK İLE KOCA ARASINDA SOYBAĞININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TESPİT DAVASI KAYIT DÜZELTME DAVASIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Mart 2021 tarihli kararına göre çocuk ile koca arasında soybağının bulunmadığına yönelik tespit davası kayıt düzeltme davasıdır.
Blog Image

EVLAT EDİNME DAVASI ÖNCESİ TMK 312/1 GEREĞİNCE ANA VE BABA RIZASININ ARANMAMASI KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23 Aralık 2020 tarihli kararına göre evlat edinme davası öncesi TMK 312/1 gereğince ana ve baba rızasının aranmaması kararı verilemez.
Blog Image

SOMUT OLAYDA VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN KADIN ÇOCUĞUNUN SOYADINI YENİ KOCASININ SOYADIYLA DEĞİŞTİREMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Ekim 2020 tarihli kararına göre somut olayda velayeti kendisinde olan kadın çocuğunun soyadını yeni kocasının soyadıyla değiştiremez.
Blog Image

KISITLANAN ERGİN ÇOCUK ADINA DAVA AÇILMASI İÇİN VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASINA GEREK YOKTUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 05 Kasım 2019 tarihli kararına göre kısıtlanan ergin çocuk için dava açılması için vesayet makamından izin alınmasına gerek yoktur.
Blog Image

SOMUT OLAYA GÖRE ÇOCUĞUN ANNENİN SOYADINI ALMASINDA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 21 Ekim 2019 tarihli kararına göre somut olaya göre çocuğun annenin soyadını almasında çocuğun üstün yararı bulunmaktadır.
Blog Image

BABALIK DAVASINDA SONRAKİ KANUN OLAN VE ÖZEL DÜZENLEME İÇEREN HMK 292 HÜKMÜ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18 Ekim 2018 tarihli kararına göre babalık davasında sonraki kanun olan ve özel düzenleme içeren HMK 292 hükmü uygulanmalıdır.
Blog Image

EVLENME TARİHİ ÜZERİNDEN NE KADAR ZAMAN GEÇERSE GEÇSİN BUTLAN DAVASI HER ZAMAN AÇILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2018 tarihli kararına göre evlenme tarihi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin butlan davası her zaman açılabilir.
Blog Image

GERÇEK BABANIN NÜFUSUNA KAYIT İSTEĞİ SOYBAĞININ REDDİ ANLAMINDA OLUP AİLE MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2018 tarihli kararına göre gerçek babanın nüfusuna kayıt isteği soybağının reddi anlamında olup aile mahkemeleri görevlidir.
Blog Image

SOYBAĞI HARİÇ NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜM İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 02 Temmuz 2018 tarihli kararına göre soybağı hariç nüfus kaydının düzeltilmesi davasına ilişkin hüküm istinaftan sonra temyiz edilemez.
Blog Image

ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARLARI MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 20.09.2018 tarihli kararına göre çekişmesiz yargı kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
Blog Image

KÜÇÜĞÜN ERGİN OLMASINDAN SONRA TEMYİZE İCAZET VERMEDİĞİ SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN TEMYİZ GEÇERLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Haziran 2018 tarihli kararına göre küçüğün ergin olmasından sonra temyize icazet vermediği söz konusu olmadığından temyiz geçerlidir.
Blog Image

VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN BOŞANMIŞ KADIN ÇOCUĞUNA SOYADINI VERİLMESİNİ AİLE MAHKEMESİNDEN İSTEYEBİLİR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 09 Nisan 2018 tarihli kararına göre velayeti kendisinde olan boşanmış kadın çocuğuna soyadını verilmesini aile mahkemesinden isteyebilir.