Yargıtay Kararları

Blog Image

ANNE VE BABA YÖNÜNDEN NÜFUS KAYITLARININ GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLDİĞİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre anne ve baba yönünden nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun şekilde düzeltilmesinin talep edildiği davalarda görevli
Blog Image

SOYBAĞI VE MİRAS HUKUKUNU İLGİLENDİREN NÜFUS DAVALARINDA İSPAT İÇİN SUNULAN DELİLLERLE YETİNİLMEYİP KİMLİKLENDİRME İÇİN DNA TESTİ YAPILMASI ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre soybağı ve miras hukukunu ilgilendiren nüfus davalarında ispat için sunulan delillerle yetinilmeyip kimliklendirme için
Blog Image

DAVA BABALIĞIN TESPİTİNE İLİŞKİN OLUP ADLİ TATİLDE YARGILAMASI DEVAM ETMESİ NEDENİYLE ADLİ TATİLDE İSTİNAF SÜRESİ DURMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre dava babalığın tespitine ilişkin olup adli tatilde yargılaması devam etmesi nedeniyle adli tatilde istinaf süresi durmaz.
Blog Image

SOYBAĞININ TESPİTİ DAVASINDA SONRAKİ KANUN OLAN HMK 292 HÜKMÜ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre soybağının tespiti davasında sonraki kanun olan HMK 292 hükmü uygulanmalıdır.
Blog Image

NÜFUS KAYITLARINDAKİ DÜZELTME İSTEMİNE İLİŞKİN DAVALARDA GEREKİRSE ALAKALI KİŞİLERİN MEZARI AÇILABİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21 Mart 2023 tarihli kararına göre nüfus kayıtlarındaki düzeltme istemine ilişkin davalarda gerekirse alakalı kişilerin mezarı açılabilir.
Blog Image

KİŞİLERİN GERÇEKTE ÇOCUKLARININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TALEBİ HERKES İLERİ SÜREBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre kişilerin gerçekte çocuklarının bulunmadığına yönelik talebi herkes ileri sürebilir.
Blog Image

NÜFUSTA ANNE VE BABA GÖZÜKEN KİŞİLERİN DOĞRU OLMADIĞI TALEBİNDE ANNE İLE BABA ARASINDA ŞEKLİ ANLAMDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2022 tarihli kararına göre nüfusta anne ve baba gözüken kişilerin doğru olmadığı talebinde anne ile baba arasında şekli anlamda zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Blog Image

BABALIK DAVASI AÇILAN KİŞİNİN DNA TESTİ İSTEMESİ SAVUNMA HAKKININ DOĞAL SONUCU OLDUĞUNDAN BU HUSUS İÇİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Haziran 2022 tarihli kararına göre babalık davası açılan kişinin DNA testi istemesi savunma hakkının doğal sonucu olduğundan bu husus için manevi
Blog Image

NÜFUS KAYITLARI DÜZELTİLENLERİN NÜFUS BİLGİLERİ AYRINTILI ŞEKİLDE HÜKÜMDE YER ALMALI VE NÜFUS KAYITLARI ARASINDA BAĞ KURULMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararına göre nüfus kayıtları düzeltilenlerin nüfus bilgileri ayrıntılı şekilde hükümde yer almalı ve nüfus kayıtları arasında bağ kurulmalıdır.
Blog Image

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDA ÇOCUKLAR ALEYHİNE OLACAK ŞEKİLDE YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2022 tarihli kararına göre soybağının reddi davasında çocuklar aleyhine olacak şekilde yargılama gideri ve vekalet ücreti hükmedilemez.
Blog Image

ÇOCUĞU DOĞURAN KADININ ANNE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİNDE HAZİNENİN TARAF SIFATI BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23 Mart 2022 tarihli kararına göre çocuğu doğuran kadının anne olduğunun tespiti isteminde hazinenin taraf sıfatı bulunmamaktadır.
Blog Image

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINDAKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE AÇISINDAN MADDİ OLANAKSIZLIK HAKLI SEBEP TEŞKİL ETMEKTEDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 08 Şubat 2022 tarihli kararına göre soybağının reddi davasındaki hak düşürücü süre açısından maddi olanaksızlık haklı sebep teşkil etmektedir.
Blog Image

ÇOCUK İLE KOCA ARASINDA SOYBAĞININ BULUNMADIĞINA YÖNELİK TESPİT DAVASI KAYIT DÜZELTME DAVASIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Mart 2021 tarihli kararına göre çocuk ile koca arasında soybağının bulunmadığına yönelik tespit davası kayıt düzeltme davasıdır.
Blog Image

EVLAT EDİNME DAVASI ÖNCESİ TMK 312/1 GEREĞİNCE ANA VE BABA RIZASININ ARANMAMASI KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23 Aralık 2020 tarihli kararına göre evlat edinme davası öncesi TMK 312/1 gereğince ana ve baba rızasının aranmaması kararı verilemez.
Blog Image

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA DİĞER MİRASÇILARIN DAVAYA KATILIMI ZORUNLU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03 Kasım 2020 tarihli kararına göre nüfus kaydının düzeltilmesi davasında diğer mirasçıların davaya katılımı zorunlu değildir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN KADIN ÇOCUĞUNUN SOYADINI YENİ KOCASININ SOYADIYLA DEĞİŞTİREMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Ekim 2020 tarihli kararına göre somut olayda velayeti kendisinde olan kadın çocuğunun soyadını yeni kocasının soyadıyla değiştiremez.
Blog Image

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA TÜM MİRASÇILARIN TARAF OLMALARI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02 Haziran 2020 tarihli kararına göre nüfus kaydının düzeltilmesi davasında tüm mirasçıların taraf olmaları gerekir.
Blog Image

SOMUT OLAYA GÖRE ÇOCUĞUN ANNENİN SOYADINI ALMASINDA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 21 Ekim 2019 tarihli kararına göre somut olaya göre çocuğun annenin soyadını almasında çocuğun üstün yararı bulunmaktadır.
Blog Image

BABALIK DAVASINDA SONRAKİ KANUN OLAN VE ÖZEL DÜZENLEME İÇEREN HMK 292 HÜKMÜ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18 Ekim 2018 tarihli kararına göre babalık davasında sonraki kanun olan ve özel düzenleme içeren HMK 292 hükmü uygulanmalıdır.
Blog Image

GERÇEK BABANIN NÜFUSUNA KAYIT İSTEĞİ SOYBAĞININ REDDİ ANLAMINDA OLUP AİLE MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2018 tarihli kararına göre gerçek babanın nüfusuna kayıt isteği soybağının reddi anlamında olup aile mahkemeleri görevlidir.
Blog Image

SOYBAĞI HARİÇ NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜM İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 02 Temmuz 2018 tarihli kararına göre soybağı hariç nüfus kaydının düzeltilmesi davasına ilişkin hüküm istinaftan sonra temyiz edilemez.
Blog Image

VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN BOŞANMIŞ KADIN ÇOCUĞUNA SOYADINI VERİLMESİNİ AİLE MAHKEMESİNDEN İSTEYEBİLİR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 09 Nisan 2018 tarihli kararına göre velayeti kendisinde olan boşanmış kadın çocuğuna soyadını verilmesini aile mahkemesinden isteyebilir.