Yargıtay Kararları

Blog Image

NAFAKA HÜKÜMLERİNE UYMAMAK SUÇU YARGILAMASI AÇISINDAN NAFAKANIN KALDIRILMASI VEYA TENKİSİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA BEKLETİCİ MESELE YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 31 Ekim 2023 tarihli kararına göre nafaka hükümlerine uymamak suçu yargılaması açısından nafakanın kaldırılması veya tenkisi talebiyle açılan dava bekletici
Blog Image

TTK 124 HÜKMÜNDE SAYILAN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 21 Kasım 2023 tarihli kararına göre TTK 124 hükmünde sayılan şahıs ve sermaye şirketlerinde ticareti usulüne aykırı terk etme suçu oluşmaz.
Blog Image

İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA DÜZENLENEN SUÇLARDA GENEL HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ 5237 SAYILI TCK 75 HÜKMÜNDE ÖNGÖRÜLEN ÖN ÖDEME UYGULANAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 04 Nisan 2023 tarihli kararına göre İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen suçlarda genel hüküm niteliğindeki 5237 sayılı TCK 75 hükmünde öngörülen ön ödeme uygulanamaz.
Blog Image

DOĞRUDAN VERİLEN PARA CEZASI İLE HAPİSTEN ÇEVRİLEN PARA CEZALARININ İÇTİMA ETTİRİLMESİ İSABETSİZ OLMUŞTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Haziran 2023 tarihli kararına göre doğrudan verilen para cezası ile hapisten çevrilen para cezalarının içtima ettirilmesi isabetsiz olmuştur.
Blog Image

TAKİPTEN TAAHHÜT TARİHİNE KADAR İŞLEYEN FAİZ VE TAAHHÜTTEN SON TAKSİTE KADAR İŞLEYECEK FAİZİN AYRI AYRI GÖSTERİLMEMESİ NEDENİYLE TAAHHÜT GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 10 Ocak 2023 tarihli kararına göre takipten taahhüt tarihine kadar işleyen faiz ve taahhütten son taksite kadar işleyecek faizin ayrı ayrı gösterilmemesi
Blog Image

İCRA TAKİBİ İLE BİR İLGİSİ OLMADIĞI HALDE PEŞİN HARCIN VE VEKALET HARCININ BORÇ OLARAK GÖSTERİLMESİ ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ GEÇERSİZ KILMIŞTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 10 Ocak 2023 tarihli kararına göre icra takibi ile bir ilgisi olmadığı halde peşin harcın ve vekalet harcının borç olarak gösterilmesi ödeme taahhüdünü
Blog Image

ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMIN İCRASININ İHLÂL EDİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI CEZALANDIRMA İSTEMİ İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN TALEP EDİLMELİDİR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 09 Ocak 2023 tarihli kararına göre çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icrasının ihlâl edildiği iddiasına dayalı cezalandırma istemi icra ceza mahkemesinden
Blog Image

EL ATMANIN ÖNLENMESİ İLAMI İCRA DAİRESİNCE İNFAZ EDİLDİKTEN SONRA SANIKLAR ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNDEN MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre el atmanın önlenmesi ilamı icra dairesince infaz edildikten sonra sanıklar atılı suçu işlediğinden mahkumiyetlerine
Blog Image

SOMUT OLAYDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE SUÇ SABİT OLDUĞUNDAN BU KARAR HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29 Eylül 2021 tarihli kararına göre somut olayda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile suç sabit olduğundan bu karar hukuk hakimini bağlar.
Blog Image

CEZA MAHKEMESİNDE MADDİ BİR OLAYLA İLGİLİ KESİNLEŞMİŞ BİR KABUL VARSA AYNI KONU HUKUK MAHKEMESİNDE YENİDEN TARTIŞILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2021 tarihli kararına göre ceza mahkemesinde maddi bir olayla ilgili kesinleşmiş bir kabul varsa aynı konu hukuk mahkemesinde yeniden tartışılamaz.
Blog Image

MURİSE VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ GEREĞİ MİRASÇILAR HAKKINDA TAKİP YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2021 tarihli kararına göre murise verilen idari para cezasının tahsili için ceza sorumluluğunun şahsiliği gereği mirasçılar hakkında takip yapılamaz.
Blog Image

CEZA DAVASINDAKİ KATILMA TALEBİNİN CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLMESİ İBRANAMEDEN VAZGEÇİLDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Nisan 2021 tarihli kararına göre ceza davasındaki katılma talebinin ceza mahkemesince kabul edilmesi ibranameden vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.
Blog Image

HUKUKA AYKIRI OLARAK MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN ONANMASI NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNDE AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Mayıs 2021 tarihli kararına göre hukuka aykırı olarak mahkumiyet hükmünün onanması nedenine dayalı tazminat isteminde ağır ceza mahkemesi görevlidir.
Blog Image

İCRA GİDERİ OLMADIĞI HALDE BARO PULU ÜCRETİNİN GİDER OLARAK GÖSTERİLMESİNDEN DOLAYI TAAHHÜT GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 06 Nisan 2021 tarihli kararına göre icra gideri olmadığı halde baro pulu ücretinin gider olarak gösterilmesinden dolayı taahhüt geçersizdir.
Blog Image

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN DE HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Nisan 2021 tarihli kararına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı maddi olgunun belirlenmesi yönünden de hukuk hakimini bağlamaz.
Blog Image

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA AYNI BORÇTAN DOLAYI HER BİR TAKSİT İÇİN AYRI AYRI ÜÇ AYA KADAR HAPİS KARARI VERİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre taahhüdü ihlal suçunda aynı borçtan dolayı her bir taksit için ayrı ayrı üç aya kadar hapis kararı verilemez.
Blog Image

HAKSIZ EL KOYMA ÖNCESİ VE SONRASI ARAÇTAKİ DEĞER KAYBI GERÇEK ZARARI OLUŞTURUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihli kararına göre haksız el koyma öncesi ve sonrası araçtaki değer kaybı gerçek zararı oluşturur.
Blog Image

İİK 333/A HÜKMÜNDEKİ SUÇA İLİŞKİN OLARAK HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2021 tarihli kararına göre İİK 333/A hükmündeki suça ilişkin olarak hakimin resen araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Blog Image

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇU AÇISINDAN HACİZ YOLUYLA TAKİP GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu açısından haciz yoluyla takip gerekir.
Blog Image

KURAL OLARAK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDİLİRSE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ HAKKINDAN FAYDALANILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16 Aralık 2020 tarihli kararına göre kural olarak idari para cezasına itiraz edillirse peşin ödeme indirimi hakkından faydalanılamaz.
Blog Image

TİCARETİ TERK SUÇU AYNI TİCARİ İŞLETME İÇİN BİR KEZ İŞLENEBİLEN BİR SUÇTUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 15 Haziran 2020 tarihli kararına göre ticareti terk suçu aynı ticari işletme için bir kez işlenebilen bir suçtur.
Blog Image

DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLENMESİ NEDENİYLE ÖNCEKİ HÜKÜM AYNEN AÇIKLANMALIDIR.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 15 Ocak 2019 tarihli kararına göre denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi nedeniyle önceki hüküm aynen açıklanmalıdır.
Blog Image

BORCUNUZU ÖDEMEZSENİZ EVİNİZE HACİZ GELECEK DİYE SIK SIK MESAJ ATMAK TCK 123 ANLAMINDA SUÇTUR.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 16 Ocak 2019 tarihli kararına göre borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek diye sürekli mesaj atmak TCK 123 anlamında suçtur.
Blog Image

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARDA KESİNLEŞEN MADDİ OLGULAR HUKUK YARGILAMASINI ETKİLER.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 21 Mart 2018 tarihli kararına göre kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda kesinleşen maddi olgular hukuk yargılamasını etkiler.
Blog Image

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET SUÇUNUN TEMYİZ MERCİ ÖZEL GÖREVLİ YARGITAY CEZA DAİRESİDİR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 13 Şubat 2018 tarihli kararına göre ihtiyati tedbir kararına muhalefet suçunun temyiz merci özel görevli Yargıtay ceza dairesidir.
Blog Image

YETKİ BELGESİ İLE GEÇİCİ GÖREV YAPAN AVUKATIN SORUMLULUĞUNUN SINIRINA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 29 Ocak 2018 tarihli içtihatı ile yetki belgesi ile geçici görev yapan avukatın sorumluluğunun sınırına ilişkin karar vermiştir.
Blog Image

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA İDARİ YARGI GÖREVLİDİR.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 01 Aralık 2016 tarihli kararına göre sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkemelerin idari yargı merciidir.
Blog Image

YARGITAY'DAN NE BAKIYON LAN SÖZÜNE İLİŞKİN HAKSIZ TAHRİK KARARI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 19 Nisan 2016 tarihli kararı ile ne bakıyon lan sözünü haksız tahrik sebebi olarak saymıştır.
Blog Image

ÖLDÜRME SUÇUNDA KASTIN TESPİTİNE İLİŞKİN 1 ARALIK 2015 TARİHLİ CGK. KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 01 Aralık 2015 tarihli kararında öldürme suçunda kastın tespitine ilişkin karar vermiştir.
Blog Image

YENİ DOĞAN BEBEĞİN, ANNESİ TARAFINDAN OLASI KASTLA ÖLDÜRÜLMESİ KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 08 Aralık 2015 tarihinde yeni doğan bebeğin, annesi tarafından olası kastla öldürülmesine ilişkin bir karar vermiştir.
Blog Image

HATA İLE ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN 27 EKİM 2015 TARİHLİ CGK. KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 27 Ekim 2015 tarihindeki kararında hata ile öldürme suçuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.
Blog Image

HAKSIZ TAHRİKE İLİŞKİN 26 OCAK 2016 TARİHLİ CGK. KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26 Ocak 2016 tarihindeki kararında haksız tahrik ile öldürme suçuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.
Blog Image

BORÇ NEDENİYLE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU VE HAKSIZ TAHRİK KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 19 Ocak 2016 tarihindeki kararında borç nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu ve haksız tahrik kavramlarını değerlendirmeye tabi tutmuştur.
Blog Image

BOŞANMA SÜRECİNDEYKEN KADININ BAŞKALARIYLA BİRLİKTELİĞİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMESİNDE HAKSIZ TAHRİK

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 09 Şubat 2016 tarihli kararında boşanma sürecindeyken kadının başkalarıyla birlikteliği nedeniyle öldürülmesinde haksız tahrik olgusunu değerlendirmiştir.
Blog Image

YAĞMA SUÇU İLE SİLAHLA TEHDİT VE KASTEN YARALAMA SUÇUNUN AYRIMINA İLİŞKİN KARAR

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26 Ocak 2016 tarihindeki kararında yağma suçu ile silahla tehdit ve kasten yaralama suçunun ayrımına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.