Yargıtay Kararları

Blog Image

TBK 586 HÜKMÜ EMREDİCİ NİTELİKTE OLSA DA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMADIĞINDAN İSTİNAF KANUN YOLU AŞAMASINDA TARAFÇA İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre TBK 586 hükmü emredici nitelikte olsa da kamu düzenine ilişkin olmadığından istinaf kanun yolu aşamasında tarafça
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI İCRA TAKİBİNDE İİK 150/I MADDESİNDE BELİRTİLEN TEBLİGAT USULSÜZ İSE SÜRESİZ OLARAK ŞİKAYET YOLUNA GİDİLEBİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Ocak 2024 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde İİK 150/ı maddesinde belirtilen tebligat usulsüz ise süresiz olarak şikayet
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE HESAP ÖZETİ, TAZMİN TALEBİ YA DA ÖDEME İHTARININ GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmazın maliki üçüncü kişiye hesap özeti, tazmin talebi ya da ödeme ihtarının
Blog Image

İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNE ALACAKLI TARAFINDAN KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ VEYA AKİT TABLOSUNDAKİ ADRESİNE NOTERDEN HESAP KAT İHTARININ GÖNDERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Haziran 2023 tarihli kararına göre ipotekli taşınmaz malikine alacaklı tarafından kredi sözleşmesindeki veya akit tablosundaki adresine noterden hesap
Blog Image

KEFİLİN SORUMLU OLDUĞU AZAMİ MİKTAR VE KEFALET TARİHİNE İLİŞKİN EL YAZISI İLE YAZILMIŞ İBARE BULUNMADIĞINDAN TBK 583 HÜKMÜ GEREĞİ KEFALET GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 16 Mart 2023 tarihli kararına göre kefilin sorumlu olduğu azami miktar ve kefalet tarihine ilişkin el yazısı ile yazılmış ibare bulunmadığından TBK 583 hükmü gereği
Blog Image

TAKİPTE YER ALAN İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ, BORÇLUNUN TAŞINMAZINA İLİŞKİN İHALENİN FESHİ TALEBİNDE TEMİNAT GÖSTERMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19 Ocak 2023 tarihli kararına göre takipte yer alan ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişi, borçlunun taşınmazına ilişkin ihalenin feshi talebinde teminat göstermelidir.
Blog Image

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞ RIZASININ ALINMADIĞINA DAYALI GEÇERSİZLİK İDDİASI İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP MAHKEMECE RE’SEN DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26 Ekim 2022 tarihli kararına göre kefalet sözleşmesinde eş rızasının alınmadığına dayalı geçersizlik iddiası itiraz niteliğinde olup mahkemece re’sen dikkate
Blog Image

BORÇLU KENDİ ŞİRKETİ İLE İLGİLİ OLARAK KEFALET VERMEDİĞİNDEN KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI ALINMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26 Ekim 2022 tarihli kararına göre borçlu kendi şirketi ile ilgili olarak kefalet vermediğinden kefalet sözleşmesinde eşin rızası alınmalıdır.
Blog Image

YENİ KREDİ KULLANDIRIMI İBARESİNDEN HAREKETLE KREDİNİN KEFALET KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNA DAİR YORUM SOMUT OLAYA UYGUN DÜŞMEMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Ekim 2022 tarihli kararına göre yeni kredi kullandırımı ibaresinden hareketle kredinin kefalet kapsamı dışında olduğuna dair yorum somut olaya
Blog Image

TBK 584 HÜKMÜNDE BELİRTİLEN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİNDE GENEL MAHKEMELER GÖREVLİDİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 25 Ekim 2022 tarihli kararına göre TBK 584 hükmünde belirtilen kefalet sözleşmesinin geçersizliği nedeniyle ipoteğin kaldırılması isteminde genel mahkemeler görevlidir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA İYİ NİYET KURALLARI GEREĞİNCE KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TBK 583 HÜKMÜNDEKİ ŞEKİL ŞARTLARI AYKIRILIĞINA DAYANILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2022 tarihli kararına göre somut olayda iyi niyet kuralları gereğince kefalet sözleşmesine ilişkin TBK 583 hükmündeki şekil şartları aykırılığına
Blog Image

PERDENİN ARALANMASI TEORİSİNE BAŞVURABİLECEK KİŞİNİN ZARARA UĞRADIĞINI İDDİA EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2022 tarihli kararına göre perdenin aralanması teorisine başvurabilecek kişinin zarara uğradığını iddia eden üçüncü kişi olması gerekir.
Blog Image

BONODAKİ BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN LEHTARIN KEFİL OLARAK SENEDİN ÖN YÜZÜNE KOYDUĞU AVAL ŞERHİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2022 tarihli kararına göre bonodaki borçtan sorumlu olmayan lehtarın kefil olarak senedin ön yüzüne koyduğu aval şerhi geçersizdir.
Blog Image

TİCARÎ İŞ KAPSAMINDAKİ KEFALETİN MÜTESELSİL KEFALET OLMADIĞINA DAİR SÖZLEŞMEDE AKSİNE HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN TBK HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Nisan 2022 tarihli kararına göre ticarî iş kapsamındaki kefaletin müteselsil kefalet olmadığına dair sözleşmede aksine hüküm bulunmadığından TBK
Blog Image

KREDİ BORÇLUSUNUN EDİMİ İLE İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİN İSTEME KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDAN BANKA EK FAİZ ÖDEMESİ TALEP EDEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2022 tarihli kararına göre kredi borçlusunun edimi ile ilgili teminat mektuplarının tazmin isteme koşulları oluştuğu için banka ek faiz ödemesi talep edebilir.
Blog Image

SÖZLEŞME ASLI DOSYAYA SUNULDUĞUNDAN FOTOKOPİ BELGEDEKİ FARKLILIK SEBEBİYLE GEÇERLİ BİR KEFALET AKDİNİN KURULMADIĞI SONUCUNA VARILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Mart 2022 tarihli kararına göre sözleşme aslı dosyaya sunulduğundan fotokopi belgedeki farklılık sebebiyle geçerli bir kefalet akdinin kurulmadığı
Blog Image

İHTİYATÎ HACİZ SIRASINDAKİ KEFALET DE GEÇERLİ OLUP ASIL BORÇLU HAKKINDAKİ TAKİP İPTAL EDİLMEDİKÇE İCRA KEFİLİ MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03 Mart 2022 tarihli kararına göre ihtiyatî haciz sırasındaki kefalet de geçerli olup asıl borçlu hakkındaki takip iptal edilmedikçe icra kefili
Blog Image

ALACAĞIN İPOTEKLE KARŞILANMAYAN KISMI İÇİN MÜTESELSİL KEFİL ALEYHİNE GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Mart 2022 tarihli kararına göre alacağın ipotekle karşılanmayan kısmı için müteselsil kefil aleyhine genel haciz yolu ile takip yapılabilir.
Blog Image

İSTİRDADA DÖNÜŞEN DAVADA DAVA TARİHİNDEN SONRAKİ ÖDEMELER DE DİKKATE ALINMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ocak 2022 tarihli kararına göre istirdada dönüşen davada dava tarihinden sonraki ödemeler de dikkate alınmalıdır.
Blog Image

ŞİKAYETÇİNİN TAKİBE KONU İPOTEĞE ESAS KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİL OLMASI KENDİSİNE İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI VERMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Şubat ve 07 Mart 2022 tarihli kararlarına göre şikayetçinin takibe konu ipoteğe esas kredi sözleşmesinde kefil olması kendisine ihalenin feshini talep hakkı vermez.
Blog Image

SÖZLEŞMENİN ASIL BORÇLUSUNUN REŞİT OLMADIĞINDAN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Aralık 2021 tarihli kararına göre sözleşmenin asıl borçlusunun reşit olmadığından geçersiz olduğu iddiası borca itiraz niteliğindedir.
Blog Image

SOMUT OLAYDA İLK KREDİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN BONO NEDENİYLE KEFİLİ SORUMLU TUTMAK İYİNİYET PRENSİPLERİ İLE BAĞDAŞMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Kasım 2021 tarihli kararına göre somut olayda ilk kredinin teminatı olarak verilen bono nedeniyle kefili sorumlu tutmak iyiniyet prensipleri ile bağdaşmaz.
Blog Image

KAT İHTARINDA BİR AYLIK SÜREDE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİNE DAİR AÇIKLAMA YOKSA DA BU KAT İHTARI İİK 68/1 HÜKMÜNDEKİ BELGELERDENDİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05 Ekim 2021 tarihli kararına göre kat ihtarında bir aylık sürede itiraz edilebileceğine dair açıklama yoksa da bu kat ihtarı İİK 68/1 hükmündeki belgelerdendir.
Blog Image

KEFALETTEN VAZGEÇME BEYANI ANINDA CARİ HESAP İLİŞKİSİNDE BAKİYE BORÇ OLMAMASI KEFİLE KEFALETİN GERİ ALINMASI HAKKINI VERMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Ekim 2021 tarihli kararına göre kefaletten vazgeçme beyanı anında cari hesap ilişkisinde bakiye borç olmaması kefile kefaletin geri alınması hakkını vermez.
Blog Image

KURAL OLARAK KEFALET BORCU ASIL BORÇ İLE BİRLİKTE MUACCEL OLDUĞUNDAN TASARRUFUN İPTALİ İDDİASI İNCELENMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Kasım 2021 tarihli kararına göre kural olarak kefalet borcu asıl borç ile birlikte muaccel olduğundan tasarrufun iptali iddiası incelenmelidir.
Blog Image

BONONUN ÖN YÜZÜNE KEŞİDECİ TARAFINDAN İKİ İMZA ATILMIŞ OLSA DAHİ BU AVAL OLARAK KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Temmuz 2021 tarihli kararına göre bononun ön yüzüne keşideci tarafından iki imza atılmış olsa dahi bu aval olarak kabul edilemez.
Blog Image

ŞİRKETE KEFİL OLAN ŞİRKET ORTAĞINI GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEKİ YETKİ KAYDI BAĞLAR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 08 Mart 2021 tarihli kararına göre şirkete kefil olan şirket ortağını genel kredi sözleşmesindeki yetki kaydı bağlar.
Blog Image

AKİT TABLOSU ÜST KISMI İÇERİĞİNE GÖRE DAVA DIŞI KİŞİNİN KULLANACAĞI KREDİLER İÇİN İPOTEK VERİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Kasım 2020 tarihli kararına göre akit tablosu üst kısmı içeriğine göre dava dışı kişinin kullanacağı krediler için ipotek verilmiştir.
Blog Image

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA İLİŞKİN OLMADIĞINDAN GEÇMİŞE YÜRÜMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12 Mart 2020 tarihli kararına göre genel işlem koşulları kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin olmadığından geçmişe yürümez.
Blog Image

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİ OLMASI İÇİN BORÇLUNUN EL YAZISININ VE EŞİNİN RIZASININ ALINMASI ŞARTTIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 21 Ocak 2020 tarihli kararına göre ödeme taahhüdünün geçerli olması için borçlunun el yazısının ve eşinin rızasının alınması şarttır.
Blog Image

KEFİLİN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEMİŞSE KEFALET SÖZLEŞMESİ GEÇERSİZDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 23 Mayıs 2019 tarihli kararına göre kefilin sorumlu olduğu miktar sözleşmede belirtilmemişse kefalet sözleşmesi geçersizdir.
Blog Image

İFLAS ERTELEME KARARI İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN DE SONUÇ DOĞURUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02 Temmuz 2019 tarihli kararına göre iflas erteleme kararı ipotek veren üçüncü kişi yönünden de sonuç doğurur.
Blog Image

ASIL BORÇLU HAKKINDA TAKİBİN KESİNLEŞMEMESİ SADECE KEFİLE İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 04 Aralık 2018 tarihli kararına göre asıl borçlu hakkında takibin kesinleşmemesi sadece kefile icra emri gönderilmesine engel teşkil eder.
Blog Image

MÜTESELSİL BORÇLULARIN ŞAHSİ OLARAK SORUMLU OLACAKLARI MİKTAR HÜKÜMDE GÖSTERİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27 Eylül 2018 taarihli kararına göre müteselsil borçluların şahsi olarak sorumlu olacakları miktar hükümde gösterilmelidir.
Blog Image

İPOTEĞİN TERKİNİ DAVASINDA TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ KESİN YETKİLİDİR.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 09 Ekim 2017 tarihli kararına göre ipoteğin terkini davasında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
Blog Image

AVALDE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN KEFALET HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Mayıs 2017 tarihli kararına göre avalde eşin rızasına ilişkin kefalet hükümleri uygulanamaz.
Blog Image

BANKA KREDİSİNDE KEFİLİN HİLE İDDİASINA İLİŞKİN KARAR

Krediyi kullandıran davacı bankanın üçüncü kişinin hile yaparak kefillere sözleşmeyi imzalattığı hususunun banka tarafından bilindiği veya bilebilecek konumda olduğu ispatlanamadığından
Blog Image

KEFİLLİKTEN DOLAYI MAAŞIN TAMAMI HACZEDİLEMEZ.

27 Mart 2015 tarihli HGK. kararına göre kefil olan davacının maaşının yalnız 1/4'ü oranında kesinti yapılması gerekirken davalı bankanın davacının maaş hesabının tamamını bloke etmesi hukuka aykırıdır
Blog Image

BANKA KREDİSİNDE İMZA İTİRAZI VE İPOTEK İLİŞKİSİ KARARI

Kredi sözleşmesindeki imzaya itiraz edilmesi halinde icra mahkemesi tarafından imza incelemesi yapılamayacağından davalı bankaya alacağını İİK 68/b maddesindeki belgelerle kanıtlama imkanı tanınmak su