Yargıtay Kararları

Blog Image

TK 35 HÜKMÜNCE TEBLİGAT USULÜNDE ADRESE GÖNDERİLEN TEBLİGATIN, ADRESİN KAPALI VEYA MUHATABIN TAŞINMIŞ OLMASI ŞERHİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDEN İADE EDİLMESİ GEREKİR

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre TK 35 hükmünce tebligat usulünde adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı veya muhatabın taşınmış olması şerhiyle tebliğ
Blog Image

TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKETE ÇIKARILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT, TEBLİĞ ANINDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN ÖLMESİ VE YENİ YETKİLİSİNİN OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDEDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28 Aralık 2023 tarihli kararına göre tek ortaklı limited şirkete çıkarılan elektronik tebligat, tebliğ anında şirket yetkilisinin ölmesi
Blog Image

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE İHALENİN FESHİ DAVASINDA AYNI TARAFTA YER ALIP ALACAKLI VE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN HİSSEDARLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI OLUŞMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre ortaklığın giderilmesi ve ihalenin feshi davasında aynı tarafta yer alıp alacaklı ve borçlu sıfatı bulunmayan hissedarlar arasında
Blog Image

MUHATAP ADRESTE BULUNAMAZSA HANGİ SEBEPLE ADRESTE BULUNMADIĞI, GEÇİCİ Mİ AYRILDIĞI TESPİT EDİLEREK TEBLİĞ MAZBATASINA YAZILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarihli kararına göre muhatap adreste bulunamazsa hangi sebeple adreste bulunmadığı, geçici mi ayrıldığı tespit edilerek tebliğ mazbatasına
Blog Image

POSTA MEMURUNUN TEBLİGAT YAPILMASINA DAİR ŞERHİNİN ALTINDA TARİH YAZILI DEĞİLSE DE TEBLİGATTAKİ KAŞELERDE TARİH YER ALDIĞINDAN TEBLİGAT USULÜNE UYGUNDUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 08 Mayıs 2023 tarihli kararına göre posta memurunun tebligat yapılmasına dair şerhinin altında tarih yazılı değilse de tebligattaki kaşelerde tarih yer aldığından
Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESTE SOKAK İSMİ YAZMASINA RAĞMEN SOKAK İSMİ YAZILMADAN YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİ TK 35 HÜKMÜNE GÖRE USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12 Temmuz 2023 tarihli kararına göre ticaret sicilindeki adreste sokak ismi yazmasına rağmen sokak ismi yazılmadan yapılan tebliğ işlemi TK 35 hükmüne göre usulüne
Blog Image

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ BULUNMAYAN TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT KANUNU 35 HÜKMÜNE GÖRE TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12 Temmuz 2023 tarihli kararına göre elektronik tebligat adresi bulunmayan tüzel kişilere Tebligat Kanunu 35 hükmüne göre tebliğ işlemi yapılabilir.
Blog Image

TEBLİĞDEN SONRA VEKİLLİĞİN SONA ERDİĞİ BELİRTİLİP TEBLİGAT İADE EDİLMİŞSE DE BU DİLEKÇE ASILA TEBLİĞ EDİLMEDİĞİNDEN VEKİLİN GÖREVİ DEVAM ETMEKTEDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre tebliğden sonra vekilliğin sona erdiği belirtilip tebligat iade edilmişse de bu dilekçe asıla tebliğ edilmediğinden vekilin
Blog Image

HÜKÜMDEN SONRA HARİCEN TAHSİL EDİLİP BOZMADAN SONRA FAZLA ÖDENMİŞ PARANIN İADESİ İÇİN BAŞLATILAN İLAMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ VEKİLE TEBLİĞ EDİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre hükümden sonra haricen tahsil edilip bozmadan sonra fazla ödenmiş paranın iadesi için başlatılan ilamsız takipte
Blog Image

PTT WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYITLAR BİLGİ AMAÇLI OLUP RESMÎ BELGE NİTELİĞİNDEKİ TEBLİĞ MAZBATASI KARŞISINDA BU KAYITLARA İTİBAR EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre PTT web sitesinden alınan kayıtlar bilgi amaçlı olup resmî belge niteliğindeki tebliğ mazbatası karşısında bu kayıtlara itibar
Blog Image

RESMÎ BELGE OLAN TEBLİĞ TUTANAĞININ GERÇEĞE UYGUN OLMADIĞINI İDDİA EDEN TARAF İSPAT YÜKÜ ALTINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarihli kararına göre resmî belge olan tebliğ tutanağının gerçeğe uygun olmadığını iddia eden taraf ispat yükü altındadır.
Blog Image

HER DAİM ADRESİNDE FAAL VE BU TÜR İŞLEMLERDE BİLGİSİ OLDUĞU KARİNE OLAN ŞİRKETLERDE UETS ADRESİ ALINDIĞINDAN BİLGİLERİ OLMADIĞI İDDİASI GEÇERLİ OLAMAZ

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 14 Şubat 2023 tarihli kararına göre her daim adresinde faal ve bu tür işlemlerde bilgisi olduğu karine olan şirketlerde UETS adresi alındığından bilgileri olmadığı
Blog Image

TEBLİGATTAKİ ŞERHİN GERÇEĞE UYGUN OLUP OLMADIĞI MAHKEMECE RE'SEN DENETLENEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Ocak 2023 tarihli kararına göre tebligattaki şerhin gerçeğe uygun olup olmadığı mahkemece re'sen denetlenemez.
Blog Image

HARİCEN ÖĞRENMEYE DAYALI İTİRAZ YASANIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞINDAN ALACAKLI İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Mart 2023 tarihli kararına göre haricen öğrenmeye dayalı itiraz yasanın emredici hükümleri karşısında hukuki sonuç doğurmayacağından alacaklı
Blog Image

ASIL BORÇLU MURİSİN USULSÜZ TEBLİGATLA İLGİLİ ŞİKAYETTE BULUNMADIĞI KABUL EDİLEMEYECEĞİNE GÖRE MİRASÇILAR DA TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜNÜ İLERİ SÜREBİLİRLER

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 13 Ekim 2022 tarihli kararına göre asıl borçlu murisin usulsüz tebligatla ilgili şikayette bulunmadığı kabul edilemeyeceğine göre mirasçılar da tebligat
Blog Image

MUHATABIN BİLİNEN EN SON ADRESİNE ÇIKARILAN TEBLİGATIN İADE EDİLMESİNDEN SONRA MERNİS ŞERHİYLE TK 21/2 HÜKMÜNE GÖRE TEBLİĞ YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Şubat 2023 tarihli kararına göre muhatabın bilinen en son adresine çıkarılan tebligatın iade edilmesinden sonra mernis şerhiyle TK 21/2 hükmüne
Blog Image

GERÇEK KİŞİYE YAPILAN TEBLİĞ İLE FARKLI BİR TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP ŞİRKETE YAPILAN TEBLİĞİN ÖĞRENİLDİĞİ KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 12 Ekim 2022 tarihli kararına göre gerçek kişiye yapılan tebliğ ile farklı bir tüzel kişiliğe sahip şirkete yapılan tebliğin öğrenildiği kabul edilemez.
Blog Image

TEBLİĞ MEMURU TARAFINDAN İMZALANAN TUTANAK HİLAFI SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ OLUP AKSİ PTT’YE SORULMAK SURETİ İLE İSPAT EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 15 Eylül 2022 tarihli kararına göre tebliğ memuru tarafından imzalanan tutanak hilafı sabit oluncaya kadar geçerli olup aksi PTT’ye sorulmak sureti ile ispat edilemez
Blog Image

İCRA TAKİBİNE VEKİLLE İTİRAZ EDİLDİĞİNDE ALACAKLININ AÇACAĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVA DİLEKÇESİNİN ASILA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 03 Haziran 2022 tarihli kararına göre icra takibine vekille itiraz edildiğinde alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava
Blog Image

TEBLİĞ İŞLEMİ SIRASINDA HABER VERİLEN EN YAKIN KOMŞUNUN, KAPICININ VEYA YÖNETİCİNİN ADI VE KİM OLDUĞU DA BELİRTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Haziran 2022 tarihli kararına göre tebliğ işlemi sırasında haber verilen en yakın komşunun, kapıcının veya yöneticinin adı ve kim olduğu da belirtilmelidir.
Blog Image

TEBLİĞ MEMURUNCA SİTE YÖNETİCİSİNE ULAŞILDIĞINA GÖRE SİTE YÖNETİCİSİNİN İSMİNİN SORULARAK TEBLİGAT PARÇASINA YAZILMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2022 tarihli kararına göre tebliğ memurunca site yöneticisine ulaşıldığına göre site yöneticisinin isminin sorularak tebligat parçasına yazılması gerekir.
Blog Image

YABANCI UYRUKLU BORÇLUYA TEBLİGAT KANUNU 21/2 HÜKMÜNE GÖRE TEBLİĞ İŞLEMİ YAPILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18 Nisan 2022 tarihli kararına göre yabancı uyruklu borçluya Tebligat Kanunu 21/2 hükmüne göre tebliğ işlemi yapılamaz.
Blog Image

MUHATABIN ADRESTE OLMADIĞI TESPİT EDİLEREK TEBELLÜĞE EHİL OLDUĞU BELİRTİLMEK SURETİYLE ANNESİNE YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİ USULÜNE UYGUNDUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 02 Kasım 2021 tarihli kararına göre muhatabın adreste olmadığı tespit edilerek tebellüğe ehil olduğu belirtilmek suretiyle annesine yapılan tebliğ işlemi
Blog Image

TEBLİGATI ALANIN ŞİRKET YETKİLİSİNDEN SONRA GELEN KİMSE VEYA EVRAK MÜDÜRÜ GİBİ BİR ÇALIŞAN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25 Kasım 2021 tarihli kararına göre tebligatı alanın şirket yetkilisinden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi bir çalışan olup olmadığı tespit edilmelidir.
Blog Image

TEBLİĞ TARİHİNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE BORÇLUNUN MERNİS ADRESİNİ SİLDİRMESİ TEBLİĞİN USULSÜZLÜĞÜ SONUCUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07 Aralık 2021 tarihli kararına göre tebliğ tarihine kadar olan süre içinde borçlunun mernis adresini sildirmesi tebliğin usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
Blog Image

YETKİ BELGESİ İLE DURUŞMAYA KATILAN VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULÜNE UYGUNDUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2021 tarihli kararına göre yetki belgesi ile duruşmaya katılan vekile tebligat yapılması usulüne uygundur.
Blog Image

DOSYAYI TAKİP EDEN VEKİL YERİNE VEKALETNAMEDE İSMİ YAZILI DOSYAYI TAKİP ETMEYEN DİĞER VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI USULSÜZDÜR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2021 tarihli kararına göre dosyayı takip eden vekil yerine vekaletnamede ismi yazılı dosyayı takip etmeyen diğer vekile tebligat yapılması usulsüzdür.
Blog Image

TEBLİĞ TARİHİNDE BORÇLU TEBLİĞ ADRESİNDEN MAHKEME KARARI İLE UZAKLAŞTIRILDIĞINDAN TEBLİĞ İŞLEMİ USULSÜZDÜR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2021 tarihli kararına göre tebliğ tarihinde borçlu tebliğ adresinden mahkeme kararı ile uzaklaştırıldığından tebliğ işlemi usulsüzdür.
Blog Image

MUHATABIN TEBLİĞ İŞLEMİ SIRASINDA ORADA BULUNUP BULUNMADIĞI BELİRLENMEDEN AYNI KONUTTAKİ EŞİNE YAPILAN TEBLİĞ USULSÜZDÜR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre muhatabın tebliğ işlemi sırasında orada bulunup bulunmadığı belirlenmeden aynı konuttaki eşine yapılan tebliğ usulsüzdür.
Blog Image

PTT WEB SİTESİNDEN ALINAN BİLGİ AMAÇLI OLAN KAYITLARA İTİBAR EDİLEREK SONUCA GİDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06 Temmuz 2021 tarihli kararına göre PTT web sitesinden alınan bilgi amaçlı olan kayıtlara itibar edilerek sonuca gidilemez.
Blog Image

ELEKTRONİK TEBLİGATTA TEBLİGATIN ELEKTRONİK ADRESE ULAŞTIĞI TARİHTEN BEŞ GÜN SONUNDA KANUN YOLUNDAN FERAGAT EDİLEBİLİR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14 Eylül 2021 tarihli kararına göre elektronik tebligatta tebligatın elektronik adrese ulaştığı tarihten beş gün sonunda kanun yolundan feragat edilebilir.
Blog Image

BORÇLUNUN HARİCEN İCRA TAKİBİNİ ÖĞRENİP İCRA DAİRESİNE İTİRAZ ETMESİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Haziran 2021 tarihli kararına göre borçlunun haricen icra takibini öğrenip icra dairesine itiraz etmesi hukuki sonuç doğurmaz.
Blog Image

BİLİNEN EN SON ADRES İLE TİCARET SİCİLDEKİ ADRESE ÇIKARILAN TEBLİGATLAR İADE OLDUĞUNDAN TK 21/2 UYARINCA TEBLİGAT YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2021 tarihli kararına göre bilinen en son adres ile ticaret sicildeki adrese çıkarılan tebligatlar iade olduğundan TK 21/2 uyarınca tebligat yapılabilir.
Blog Image

TK 21/2 HÜKMÜNE GÖRE TEBLİGAT YAPILACAĞINA DAİR MEŞRUHATA YER VERİLMEMİŞSE POSTA MEMURU RESEN TK 21/2 HÜKMÜNÜ TATBİK EDEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Haziran 2021 tarihli kararına göre TK 21/2 hükmüne göre tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilmemişse posta memuru resen TK 21/2 hükmünü tatbik edemez.
Blog Image

TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİNİN SÜRE AŞIMINDAN REDDİNE İLİŞKİN KARAR TEMYİZ EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07 Haziran 2021 tarihli kararına göre tebligat usulsüzlüğü şikayetinin süre aşımından reddine ilişkin karar temyiz edilemez.
Blog Image

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ŞAHSİ TEBLİGATLAR İÇİN AKTİF HALE GETİRİLMEDİĞİNDEN ŞAHSİ BORÇ İÇİN TEBLİGAT FİZİKEN YAPILMALIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 26 Mayıs 2021 tarihli kararına göre elektronik tebligat adresi şahsi tebligatlar için aktif hale getirilmediğinden şahsi borç için tebligat fiziken yapılmalıdır.
Blog Image

TK 35 VE YÖNETMELİĞİN 57/2 HÜKÜMLERİNE GÖRE MUHTAR İMZASININ BULUNMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17 Mayıs 2021 tarihli kararına göre TK 35 ve yönetmeliğin 57/2 hükümlerine göre muhtar imzasının bulunması gerektiğine ilişkin yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Blog Image

TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMEMESİ USULSÜZ TEBLİGATI KENDİLİĞİNDEN GEÇERLİ HALE GETİRMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 24 Mart 2021 tarihli kararına göre tebligatın geçersizliğinin ileri sürülmemesi usulsüz tebligatı kendiliğinden geçerli hale getirmez.
Blog Image

ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN TEBLİĞ MAZBATASINA YAZILMAMIŞ OLMASI TEBLİĞİ USULSÜZ HALE GETİRİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16 Mart 2021 tarihli kararına göre adreste bulunmama sebebinin tebliğ mazbatasına yazılmamış olması tebliği usulsüz hale getirir.
Blog Image

BORÇLUYA ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN BORÇLUNUN İCRA DAİRESİNE YAPTIĞI İTİRAZ SONUÇ DOĞURUR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 02 Mart 2021 tarihli kararına göre borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden borçlunun icra dairesine yaptığı itiraz sonuç doğurur.
Blog Image

SİCİLDEKİ ADRESE TK 35 UYARINCA TEBLİGAT YAPILAMIYORSA TK 28 UYARINCA İLANEN TEBLİGAT YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Aralık 2020 tarihli kararına göre sicildeki adrese TK 35 uyarınca tebligat yapılamıyorsa TK 28 uyarınca ilanen tebligat yapılabilir.
Blog Image

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASINDA VEKALETNAMESİ OLAN VEKİLE SATIŞ İLANI TEBLİĞ EDİLMELİDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 23 Aralık 2020 tarihli kararına göre kıymet takdirine itiraz davasında vekaletnamesi olan vekile satış ilanı tebliğ edilmelidir.
Blog Image

ARAŞTIRMA YAPILMADAN HÜKMİ ŞAHSIN DAİMİ ÇALIŞANINA DOĞRUDAN YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİ USULE AYKIRIDIR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 21 Aralık 2020 tarihli kararına göre araştırma yapılmadan hükmi şahsın daimi çalışanına doğrudan yapılan tebliğ işlemi usule aykırıdır.
Blog Image

TİCARET SİCİLİNDEKİ ADRESE YAPILAN TEBLİGAT BİLA DÖNMÜŞ İSE TK 35/4 HÜKMÜ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 29 Eylül 2020 tarihli kararına göre ticaret sicilindeki adrese yapılan tebligat bila dönmüş ise TK 35/4 hükmü gereği tebligat yapılır.
Blog Image

HABER VERİLEN KOMŞU İLE AÇILMIŞ VE SONUÇLANMIŞ DAVA OLMASI SEBEBİYLE YAPILAN TEBLİGAT GEÇERSİZDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 22 Ekim 2020 tarihli kararına göre haber verilen komşu ile açılmış ve sonuçlanmış dava olması sebebiyle yapılan tebligat geçersizdir.
Blog Image

ELEKTRONİK TEBLİGATTA TEBELLÜĞ TARİHİ MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGATI OKUDUĞU TARİH OLAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Kasım 2020 tarihli kararına göre elektronik tebligatta tebellüğ tarihi muhatabın elektronik tebligatı okuduğu tarih olamaz.
Blog Image

ELEKTRONİK TEBLİGATTA ADRESE ULAŞTIĞI ANDA TEBLİGAT AÇILIRSA AÇILDIĞI AN KANUNİ SÜRE BAŞLAR.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 09 Aralık 2020 tarihli kararına göre elektronik tebligatta adrese ulaştığı anda tebligat açılırsa açıldığı an kanuni süre başlar.
Blog Image

TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN RESEN İNCELEME YAPILAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 14 Ekim 2019 tarihli kararına göre tebligat usulsüzlüğüne ilişkin resen inceleme yapılamaz.
Blog Image

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYETİ YAPAN BORÇLU VEKİLİNE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ZORUNLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24 Eylül 2019 tarihli kararına göre kıymet takdirine ilişkin şikayeti yapan borçlu vekiline satış ilanı tebliği zorunludur.
Blog Image

AVUKATIN OLURU YOKSA ÇALIŞAN SIFATIYLA STAJYER AVUKATA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİ USULSÜZDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07 Şubat 2019 tarihli kararına göre avukatın oluru yoksa çalışan sıfatıyla stajyer avukata yapılan tebliğ işlemi usulsüzdür.
Blog Image

VEKİLLE BORCA İTİRAZ EDİLMİŞ İSE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İÇİN VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 22 Şubat 2018 tarihli kararına göre vekille borca itiraz edilmiş ise itirazın iptali davası için vekile tebligat yapılması gerekir.
Blog Image

VEKİLLE BORCA İTİRAZ EDİLMİŞ İSE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI İÇİN VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI GEREKİR.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 09 Nisan 2018 tarihli kararına göre vekille borca itiraz edilmiş ise itirazın kaldırılması davası için vekile tebligat yapılması gerekir.
Blog Image

TEBLİGATTAKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞUNUN HER TÜRLÜ DELİLLE KANITLANMASI MÜMKÜNDÜR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09 Mayıs 2018 tarihli kararına göre tebligattaki imzanın sahte olduğunun her türlü delille kanıtlanması mümkündür.
Blog Image

TK M. 10/2’YE GÖRE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT OLMADAN DOĞRUDAN MERNİS ADRESİNE TK M. 21/2 UYGULANAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mart 2018 tarihli kararına göre TK m. 10/2’ye göre usulüne uygun tebligat olmadan doğrudan mernis adresine TK m. 21/2 uygulanamaz.
Blog Image

İTİRAZ DİLEKÇESİYLE İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTENİLSE BİLE İTİRAZ ALACAKLIYA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILMAZ.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 16 Ekim 2017 tarihli kararına göre itiraz dilekçesiyle itirazın kaldırılması istenilse bile itiraz alacaklıya tebliğ edilmiş sayılmaz.
Blog Image

ÖNCEKİ TEBLİGATLARDA USULSÜZLÜĞÜN İDDİA EDİLMEMESİ SATIŞ İLANI TEBLİGATININ USULSÜZLÜĞÜNÜ KAPSAYAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mayıs 2017 tarihli kararına göre önceki tebligatlarla ilgili şikayetçinin usulsüzlük iddiasında bulunmaması satış ilanı tebligatının usulsüzlüğünü kapsayamaz.
Blog Image

BAŞKA İCRA DOSYASINDAN YAPILAN TEBLİĞ İLE TAHMİNE DAYALI OLARAK SATIŞIN ÖĞRENİLDİĞİ KABUL EDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 22 Şubat 2017 tarihli kararına göre vekil sıfatıyla takip edilen başka bir icra dosyasından yapılan tebliğ ile tahmine dayalı olarak şikayetçinin satışı öğrendiği kabul
Blog Image

TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ İDDİASI ŞİKAYET NİTELİĞİNDE OLUP MAHKEMECE RE’SEN NAZARA ALINAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 15 Haziran 2017 tarihli kararına göre tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası şikayet niteliğinde olup İİK m. 16/1 gereğince mahkemece re'sen nazara alınamaz.
Blog Image

HÜKMİ ŞAHSA YAPILACAK TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN 2 NUMARALI İHBARNAME, KAPISINA YAPIŞTIRILMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 27 Nisan 2016 tarihli kararına göre hükmi şahıslara yapılacak tebligatın geçerliliği için 2 numaralı iihbarname kapısına yapıştırılmalıdır.
Blog Image

BORÇLUYA ÖDEME EMRİNİN İKİNCİ KEZ TEBLİĞ EDİLMESİ YENİ BİR İTİRAZ HAKKI VERİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30 Mart 2016 tarihli kararına göre borçluya ödeme emrinin ikinci kez tebliğ edilmesi yeni bir itiraz hakkı verir.
Blog Image

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZDA VEKİLE TEBLİĞ KARARI

Satış ilanının, kıymet takdirine itiraz eden; borçluyu temsil ettiği belirtilen kıymet takdirine itiraz kararı da takip dosyasına ibra edilen borçlu vekiline tebliğ edilmesi gereklidir.