Yargıtay Kararları

Blog Image

BEDENSEL ZARARIN GELİŞİM GÖSTERDİĞİ DURUMLARDA ZAMANAŞIMINA BAŞLANGIÇ OLARAK BEDENSEL ZARARIN GELİŞİMİNİN TAMAMLANDIĞI TARİHİN ESAS ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 14 Şubat 2024 tarihli kararına göre bedensel zararın gelişim gösterdiği durumlarda zamanaşımına başlangıç olarak bedensel zararın gelişiminin tamamlandığı tarihin esas
Blog Image

FER'İ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMAK İSTEYENİN SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMASI NEDENİYLE HÜKÜMDEN ETKİLENECEĞİ GÖZETİLDİĞİNDE HUKUKİ YARARI BULUNMAKTADIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli kararına göre fer'i müdahil olarak davaya katılmak isteyenin sözleşmenin tarafı olması nedeniyle hükümden etkileneceği gözetildiğinde
Blog Image

HER NE KADAR ÖLÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILAMAZ İSE DE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ ÖZELLİĞİ GÖZETİLEREK ÖLÜ PAYDAŞIN MİRASÇILARI DAVAYA DAHİL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2023 tarihli kararına göre her ne kadar ölü kişiye karşı dava açılamaz ise de ortaklığın giderilmesi davasının özelliği gözetilerek ölü paydaşın mirasçıları
Blog Image

HMK 373/2 HÜKMÜ UYARINCA DOSYANIN, UYGUN GÖRÜLEN DİĞER BİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Kasım 2023 tarihli kararına göre HMK 373/2 hükmü uyarınca dosyanın, uygun görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilmesi gerekir.
Blog Image

DAVANIN KISMİ GERİ ALINMASINDA DAVALININ AÇIK RIZASININ BULUNMAMASI DURUMUNDA DAVACI DAVASINI ISLAH EDEREK TALEP SONUCUNU DARALTAMAZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26 Ocak 2024 tarihli kararına göre davanın kısmi geri alınmasında davalının açık rızasının bulunmaması durumunda davacı davasını ıslah ederek talep sonucunu
Blog Image

TBK 586 HÜKMÜ EMREDİCİ NİTELİKTE OLSA DA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMADIĞINDAN İSTİNAF KANUN YOLU AŞAMASINDA TARAFÇA İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Ocak 2024 tarihli kararına göre TBK 586 hükmü emredici nitelikte olsa da kamu düzenine ilişkin olmadığından istinaf kanun yolu aşamasında tarafça
Blog Image

KAYIT KABUL DAVALARINDA İSTİNAF SÜRESİ HMK 345 HÜKMÜ GEREĞİNCE İKİ HAFTADIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt kabul davalarında istinaf süresi HMK 345 hükmü gereğince iki haftadır.
Blog Image

HAZİNENİN HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2023 tarihli kararına göre hazinenin hâkimin hukuki sorumluluğu kapsamında destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu tutulması doğru
Blog Image

ORTAK ÇOCUĞU DAHA ÖNCE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDEN BABAYA YATILI OLARAK KİŞİSEL İLİŞKİ KURAN HÂKİM, ORTAK ÇOCUĞUN ÖLMESİNDEN DOLAYI HUKUKÎ OLARAK SORUMLUDUR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Aralık 2023 tarihli kararına göre ortak çocuğu daha önce öldürmeye teşebbüs eden babaya yatılı olarak kişisel ilişki kuran hâkim, ortak çocuğun ölmesinden dolayı
Blog Image

DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI NEDENİYLE DAVANIN KAYYIMA İHBAR EDİLMESİ VEYA KAYYIMIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ KAYYIMA TARAF SIFATI KAZANDIRMAZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre davanın hasımsız açılması nedeniyle davanın kayyıma ihbar edilmesi veya kayyımın davaya dahil edilmesi kayyıma taraf sıfatı
Blog Image

YABANCI PARA ALACAĞINDAKİ KANUN YOLU KESİNLİK SINIRI DAVA TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN BELİRLENMELİDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararına göre yabancı para alacağındaki kanun yolu kesinlik sınırı dava tarihindeki kur üzerinden belirlenmelidir.
Blog Image

İSTİNAF HARCININ GİDER AVANSI OLARAK YATIRILMASI DURUMUNDA İSTİNAF TALEBİ İNCELENMELİDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf harcının gider avansı olarak yatırılması durumunda istinaf talebi incelenmelidir.
Blog Image

SİTE YÖNETİMİNİN, ORTAK ALANLARDA YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜ HARCAMALARIN RÜCUAN TAHSİLİ İÇİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU KABUL EDİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 28 Kasım 2023 tarihli kararına göre site yönetiminin, ortak alanlarda yaptığını ileri sürdüğü harcamaların rücuan tahsili için dava açma ehliyetinin bulunduğu kabul
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN HER BİRİ AYRI BİR DAVA KONUSU OLDUĞUNDAN TALEPLER İÇİN AYRI BAŞVURMA HARCI ALINMALIDIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesindeki taleplerden her biri ayrı bir dava konusu olduğundan talepler için ayrı başvurma harcı alınmalıdır.
Blog Image

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK HUSUSLARIN HAKLI AZİL SEBEBİ OLUP OLMAYACAĞINI DEĞERLENDİRMEK HÂKİMİN GÖREVİ KAPSAMINDADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Kasım 2023 tarihli kararına göre bilirkişi tarafından tespit edilecek hususların haklı azil sebebi olup olmayacağını değerlendirmek hâkimin görevi kapsamındadır.
Blog Image

DAVA DİLEKÇESİ DAVALIYA TEBLİĞ EDİLMEDEN VE ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLEMEZ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11 Aralık 2023 tarihli kararına göre dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden ve ön inceleme duruşması yapılmadan davanın usulden reddine karar verilemez.
Blog Image

İCRA MAHKEMESİ TARAFINDAN TEFHİM EDİLEN KISA KARAR USULÜNE UYGUN OLUP SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ VERİLMEDİĞİ İÇİN İSTİNAF SÜRESİ BAŞLAMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre icra mahkemesi tarafından tefhim edilen kısa karar usulüne uygun olup süre tutum dilekçesi verilmediği için istinaf süresi
Blog Image

ASIL ALACAĞA BAĞLI OLARAK TAZMİNATA VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİĞİNDEN KESİNLİK SINIRININ TESPİTİNDE ASIL ALACAK MİKTARI ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre asıl alacağa bağlı olarak tazminata ve para cezasına hükmedildiğinden kesinlik sınırının tespitinde asıl alacak miktarı
Blog Image

İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON GÜN ŞEKLİNDE BELİRTİLDİĞİNDEN İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre istinaf başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren on gün şeklinde belirtildiğinden istinaf başvuru süresi tebliğden
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA BOZMADAN SONRA YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI DURUMUNDA TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09 Kasım 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasında bozmadan sonra yeni bir bilirkişi raporu alınması durumunda talep artırım dilekçesi verilebilir.
Blog Image

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA VERİLEN USULDEN BOZMA KARARINDAN SONRA MAHKEME ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYAMAZ.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06 Mart 2023 tarihli kararına göre Yargıtay hukuk genel kurulunca verilen usulden bozma kararından sonra mahkeme özel daire bozma kararına uyamaz.
Blog Image

BİR BELGENİN DELİL BAŞLANGICI OLABİLMESİ İÇİN YAZILI OLMASI ŞARTI ARANMAYACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihli kararına göre bir belgenin delil başlangıcı olabilmesi için yazılı olması şartı aranmayacaktır.
Blog Image

UYAP SİSTEMİNDEN SİLİNMİŞ EVRAKLAR BAŞLIĞI İNCELENDİĞİNDE DAVALI VEKİLİNİN İSTİNAF DİLEKÇESİNİN YASAL SÜRESİNDE SUNDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre UYAP sisteminden silinmiş evraklar başlığı incelendiğinde davalı vekilinin istinaf dilekçesini yasal süresinde
Blog Image

SÖZLÜ YARGILAMA İÇİN SÜRE VERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLEREK AYNI CELSEDE YARGILAMANIN SONLANDIRILMASI ADİL YARGILANMA HAKKININ KISITLANMASI MAHİYETİNDEDİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre sözlü yargılama için süre verilmesi talebinin reddedilerek aynı celsede yargılamanın sonlandırılması adil yargılanma hakkının
Blog Image

SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİA BİR HUKUKİ FİİL İSE BU HUKUKİ FİİL TANIKLA İSPAT OLUNABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre senede karşı ileri sürülen iddia bir hukuki fiil ise bu hukuki fiil tanıkla ispat olunabilir.
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASININ AÇILMASINDAN SONRA EK DAVA AÇILAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 17 Mayıs 2023 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasının açılmasından sonra ek dava açılamaz.
Blog Image

HMK 208/4 GEREĞİNCE MAHKEME KARARLARININ SAHTELİĞİNİN TESPİTİ İSTENİP HÂKİMLER ALEYHİNE DAVA AÇILDIĞINDAN DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 208/4 gereğince mahkeme kararlarının sahteliğinin tespiti istenip hâkimler aleyhine dava açıldığından davanın
Blog Image

ŞİRKETİN SIRF SERMAYE ŞİRKETİ OLMASININ ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE GEREKÇE YAPILMASI HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU DOĞURMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre şirketin sırf sermaye şirketi olmasının adli yardım talebinin reddine gerekçe yapılması hâkimin tazminat sorumluluğunu
Blog Image

GÖREV HUSUSU ESAS HÜKÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMİŞ VE DAİRE İLAMLARINDA AÇIKÇA DEĞİNİLMEMEKLE DERECETTAN GEÇİP KESİNLEŞTİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEZ

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre görev hususu esas hükümle birlikte değerlendirilmiş ve daire ilamlarında açıkça değinilmemekle derecettan geçip kesinleştiğinden
Blog Image

ALACAK DAVASINDA INTERPOL TARAFINDAN ARAMA KARARININ AKIBETİNİN SORULMASI, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre alacak davasında Interpol tarafından arama kararının akıbetinin sorulması, hâkimin tazminat sorumluluğuna yol açmaz.
Blog Image

HENÜZ PEŞİN HARÇ VE GİDER AVANSI DAHİ YATIRILMADAN İHTİYATÎ HACİZ TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ, HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA YOL AÇMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli kararına göre henüz peşin harç ve gider avansı dahi yatırılmadan ihtiyatî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi hâkimin tazminat
Blog Image

ARABULUCULUK AŞAMASINDA DAVALI HAYATTA OLUP DAVA TARİHİNDEN KISA BİR SÜRE ÖNCE VEFAT ETTİĞİNDEN HMK 124/4 HÜKMÜ UYGULANABİLİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 11 Ekim 2023 tarihli kararına göre arabuluculuk aşamasında davalı hayatta olup dava tarihinden kısa bir süre önce vefat ettiğinden HMK 124/4 hükmü uygulanabilir.
Blog Image

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI, TARAFLARIN AÇIK TAHKİM İRADELERİNİN MEVCUT BULUNMASINA BAĞLIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre tahkim sözleşmesinin varlığı, tarafların açık tahkim iradelerinin mevcut bulunmasına bağlıdır.
Blog Image

DELİL AVANSININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE VERİLECEK KARAR DAVANIN ESASINA İLİŞKİN OLACAKTIR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 04 Aralık 2023 tarihli kararına göre delil avansının yerine getirilmemesi halinde verilecek karar davanın esasına ilişkin olacaktır.
Blog Image

KAYIT MALİKİ İLE VEKİL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GERÇEK MAHİYETİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI AÇISINDAN VEKİLE DE HUSUMET YÖNELTİLMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre kayıt maliki ile vekil arasındaki ilişkinin gerçek mahiyetinin açıklığa kavuşturulması açısından vekile de husumet
Blog Image

HÂKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA ZARAR ANCAK TÜM MAL VARLIĞININ PARAYA ÇEVRİLİP DAVACININ ALACAĞINA KAVUŞAMAMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAKTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre hâkimin tazminat sorumluluğunda zarar ancak tüm mal varlığının paraya çevrilip davacının alacağına kavuşamaması halinde ortaya
Blog Image

MAZERET KABUL EDİLMESİNE RAĞMEN SÖZLÜ YARGILAMA YAPILMADAN YARGILAMAYA SON VERİLMESİ HATALI OLMUŞTUR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre mazeret kabul edilmesine rağmen sözlü yargılama yapılmadan yargılamaya son verilmesi hatalı olmuştur.
Blog Image

BOZMADAN SONRA BOŞANMANIN FER'ÎSİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNATLAR YÖNÜNDEN YAPILAN YARGILAMA SONUNDA YENİDEN KURULAN HÜKÜMDE AYRICA VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre bozmadan sonra boşanmanın fer'îsi niteliğindeki tazminatlar yönünden yapılan yargılama sonunda yeniden kurulan
Blog Image

MUHTIRADA EKSİK MASRAFIN MAHKEMEYE YATIRILMASI ŞEKLİNDEKİ İHTAR USULSÜZDÜR.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına göre muhtırada eksik masrafın mahkemeye yatırılması şeklindeki ihtar usulsüzdür.
Blog Image

İİK AÇISINDAN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF SÜRESİNİN DE ON GÜN OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2023 tarihli kararına göre İİK açısından katılma yoluyla istinaf süresinin de on gün olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

HMK 181 HÜKMÜ FARKLI BİR ANLAM YÜKLENEMEYECEK KADAR AÇIK VE KESİN BİR KANUN HÜKMÜ DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre HMK 181 hükmü farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmü değildir.
Blog Image

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLMİŞ KARAR KAMU DÜZENİ GEREĞİ İPTAL EDİLEBİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararına göre Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre verilmiş karar kamu düzeni gereği iptal edilebilir.
Blog Image

2918 SAYILI KANUNUN MADDE 97 VE 99 HÜKÜMLERİNE GÖRE DAVA AÇMADAN ÖNCE DAVALIYA MÜRACAAT SONRADAN YARGILAMA SIRASINDA TAMAMLANAMAZ BİR DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİDİR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 15 Şubat 2023 tarihli kararına göre 2918 Sayılı Kanunun madde 97 ve 99 hükümlerine göre dava açmadan önce davalıya müracaat sonradan yargılama sırasında tamamlanamaz.
Blog Image

İLK DERECE MAHKEMESİNİN GEREKÇESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE YENİDEN KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre ilk derece mahkemesinin gerekçesinin değiştirilmesi halinde bölge adliye mahkemesince yeniden karar verilmesi gerekir.
Blog Image

MADDİ VAKIAYI ETKİLEMEMEK KAYDIYLA SALT HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre maddi vakıayı etkilememek kaydıyla salt hukuki sebebin değiştirilmesi iddia ve savunmayı değiştirme veya genişletme yasağı
Blog Image

TALEP İLERİYE ETKİLİ SONUÇ DOĞURACAK ŞEKİLDE MUARAZANIN GİDERİLMESİ NİTELİĞİ TAŞIDIĞINDAN YALNIZCA SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN KESİNLİK SINIRI TESPİT EDİLEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2023 tarihli kararına göre talep ileriye etkili sonuç doğuracak şekilde muarazanın giderilmesi niteliği taşıdığından yalnızca sözleşme bedeli üzerinden
Blog Image

DAVACI, SAĞ OLAN BABASININ KANUNİ TEMSİLCİSİ OLMAMAKLA BİRLİKTE MUHTEMEL MİRASÇISI OLUP EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre davacı, sağ olan babasının kanuni temsilcisi olmamakla birlikte muhtemel mirasçısı olup ehliyetsizlik nedenine dayalı davayı
Blog Image

ADLİ TIP İHTİSAS KURULUNUN RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİNİN BULUNMASI DURUMUNDA ADLİ TIP ÜST KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporları arasında çelişkinin bulunması durumunda Adli Tıp Üst Kurulundan rapor alınması gerekir.
Blog Image

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ BİR MALVARLIĞINDA ORTAKLARIN MÜNFERİT PAYLARINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİNDEN DAVACININ FERAGATİ HERHANGİ BİR HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAZ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 05 Ekim 2023 tarihli kararına göre elbirliği mülkiyetine tabi bir malvarlığında ortakların münferit paylarından bahsedilemeyeceğinden davacının feragati herhangi
Blog Image

HMUK 429/4 HÜKMÜNE İLİŞKİN TEMYİZ İNCELEMESİ DURUŞMA SINIRININ ÜSTÜNDEYSE TALEP HALİNDE DURUŞMALI OLARAK YAPILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre HMUK 429/4 hükmüne ilişkin temyiz incelemesi duruşma sınırının üstündeyse talep halinde duruşmalı olarak yapılabilir.
Blog Image

UYUŞMAZLIĞIN BULUNUP BULUNMADIĞINI BELİRLEME VAZİFESİ YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE DEĞİL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULUNA AİTTİR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 23 Kasım 2023 tarihli kararına göre uyuşmazlığın bulunup bulunmadığını belirleme vazifesi Yargıtay ilgili hukuk dairesine değil Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri
Blog Image

HMK 141 HÜKMÜ GEREĞİ MUVAZAA VE VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA DAİR DAVACININ YARGILAMANIN İLERLEYEN SAFHALARINDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARI DİNLENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25 Ekim 2023 tarihli kararına göre HMK 141 hükmü gereği muvazaa ve vekâlet görevinin kötüye kullanıldığına dair davacının yargılamanın ilerleyen safhalarında ileri
Blog Image

GÖREVLİ MAHKEMEDE ESASA GİRİLMEDEN ÖNCE ARABULUCULUK İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDAN DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMİŞ OLUP İŞİN ESASINA GİRİLMELİDİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 21 Eylül 2023 tarihli kararına göre görevli mahkemede esasa girilmeden önce arabuluculuk işlemi tamamlandığından dava şartı yerine getirilmiş olup işin esasına
Blog Image

DAVA DIŞI MİRASÇININ YARGILAMA SIRASINDA ÖLÜMÜYLE DAVACI İLE DAVALI AYNI TEREKE İÇİNDE MİRASÇI OLDUKLARINDAN DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI ORTADAN KALKMIŞTIR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava dışı mirasçının yargılama sırasında ölümüyle davacı ile davalı aynı tereke içinde mirasçı olduklarından dava şartı noksanlığı
Blog Image

DAVALARIN YIĞILMASI DURUMUNDA REDDEDİLEN İSTEMLERİN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24 Ekim 2023 tarihli kararına göre davaların yığılması durumunda reddedilen istemlerin her biri için ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekmektedir.
Blog Image

EKSİK BAŞVURU HARCI KONUSUNDA İŞLEM YAPILMAYARAK YARGILAMAYA ÜÇ YIL BOYUNCA DEVAM EDİLDİĞİNDEN MAHKEMEYE GÜVENEREK HAREKET EDEN TARAFA SORUMLULUK YÜKLENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15 Kasım 2023 tarihli kararına göre eksik başvuru harcı konusunda işlem yapılmayarak yargılamaya üç yıl boyunca devam edildiğinden mahkemeye güvenerek
Blog Image

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLMEK SURETİYLE HUKUKA AYKIRI YOLLA ELDE EDİLEN VİDEO VE FOTOĞRAFLAR HÜKME ESAS ALINAMAZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 07 Kasım 2023 tarihli kararına göre özel hayatın gizliliği ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edilen video ve fotoğraflar hükme esas alınamaz.
Blog Image

SOMUT OLAY AÇISINDAN SGK TARAFINDAN ÖLÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILMASI HMK 124 HÜKMÜ UYARINCA KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01 Kasım 2023 tarihli kararına göre somut olay açısından SGK tarafından ölü kişiye karşı dava açılması HMK 124 hükmü uyarınca kabul edilebilir bir yanılgıya
Blog Image

MAHKEMECE HER DAVACI İÇİN AYRI AYRI BELİRLENEN TEMİNAT MİKTARI, ŞİRKETİN MUHTEMEL ZARARINA KIYASLA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYACAK NİTELİKTEDİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28 Eylül 2023 tarihli kararına göre mahkemece her davacı için ayrı ayrı belirlenen teminat miktarı, şirketin muhtemel zararına kıyasla hak arama özgürlüğünü
Blog Image

KESİNLEŞTİRME ŞERHİ VERİLMESİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HARCA TABİ DEĞİLDİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11 Eylül 2023 tarihli kararına göre kesinleştirme şerhi verilmesi talebinin değerlendirilmesi harca tabi değildir.
Blog Image

KURAL OLARAK İSTİNAF İNCELEMESİNDE İLERİ SÜRÜLMEDİĞİ İÇİN İNCELENMEYEN BİR KONUNUN TEMYİZDE İLERİ SÜRÜLMESİ DURUMUNDA TEMYİZDE İNCELENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre kural olarak istinaf incelemesinde ileri sürülmediği için incelenmeyen bir konunun temyizde ileri sürülmesi durumunda
Blog Image

DELİL İKAMESİ İÇİN HMK 324 HÜKMÜNDE AVANS DÜZENLEMESİNE YER VERİLMİŞ AVANSIN YATIRILMAMASI HALİNDE O DELİLİN İKAMESİNDEN VAZGEÇİLMİŞ SAYILACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre delil ikamesi için HMK 324 hükmünde avans düzenlemesine yer verilmiş avansın yatırılmaması halinde o delilin ikamesinden
Blog Image

İMZAYA İTİRAZ KARARINA İLİŞKİN YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA BAŞVURULAMAZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre imzaya itiraz kararına ilişkin yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz.
Blog Image

KENDİSİNE İSPAT YÜKÜ DÜŞMEYEN TARAFIN YEMİN TEKLİF ETMESİNİN HİÇBİR HUKUKİ SONUCU OLMAYACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu olmayacaktır.
Blog Image

İKİNCİ DİLEKÇENİN İLKİNDE ATIF YAPILAN, ISLAHA GÖRE DÜZENLENMİŞ DAVA DİLEKÇESİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre ikinci dilekçenin ilkinde atıf yapılan, ıslaha göre düzenlenmiş dava dilekçesi olduğunun kabulü gerekir.
Blog Image

İHTİYATÎ TEDBİR TALEP ETME ANINDA HAKSIZ OLMA, İHTİYATÎ TEDBİRİN KENDİLİĞİNDEN KALKMASI VE TEDBİRİN İTİRAZ ÜZERİNE KALDIRILMASIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre ihtiyatî tedbir talep etme anında haksız olma, ihtiyatî tedbirin kendiliğinden kalkması ve tedbirin itiraz üzerine kaldırılmasıdır.
Blog Image

HAK İHLALİNE NEDEN OLAN KARAR KALDIRILDIĞI İÇİN KALDIRILAN KARARIN TEMYİZİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI DA HÜKÜMSÜZ KALMIŞTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23 Şubat 2023 tarihli kararına göre hak ihlaline neden olan karar kaldırıldığı için kaldırılan kararın temyizine ilişkin Yargıtay kararı da hükümsüz kalmıştır.
Blog Image

DAVALI TARAFINDAN FAİZİN BAŞLANGICI YÖNÜNDEN İSTİNAF EDİLMEDİĞİNDEN FAİZİN BAŞLANGICI YÖNÜNDEN DAVACI LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMUŞTUR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15 Haziran 2023 tarihli kararına göre davalı tarafından faizin başlangıcı yönünden istinaf edilmediğinden faizin başlangıcı yönünden davacı lehine usuli
Blog Image

SOMUT OLAYDA SÖZLEŞMENİN BİR NORMU HÂLİNE GELEN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ TARAFLAR ARASINDA UYGULANMAYA DEVAM ETMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre somut olayda sözleşmenin bir normu hâline gelen hizmet işleri genel şartnamesinin ilgili hükmü taraflar arasında
Blog Image

30 KASIM 2023 TARİHİNDE CEVAP VERİLEN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BAŞVURUSU

Yargıtay Birinci Başkanlığı 07 Kasım 2019 tarihli içtihadı birleştirme başvurusunu 30 Kasım 2023 tarihinde reddetmiştir.
Blog Image

ÜST KANUN YOLUNA BAŞVURU YAPILMAMIŞSA EMREDİCİ NİTELİKTEKİ HÜKÜMLE İLGİLİ ALEYHE BOZMA YASAĞI İLKESİ UYGULANMALIDIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 07 Eylül 2023 tarihli kararına göre üst kanun yoluna başvuru yapılmamışsa emredici nitelikteki hükümle ilgili aleyhe bozma yasağı ilkesi uygulanmalıdır.
Blog Image

BOŞANMA DAVASINDA SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ SONRADAN BİLDİRDİĞİ TANIKLARI DİNLENEMEZ.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 04 Ekim 2023 tarihli kararına göre boşanma davasında süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalının sonradan bildirdiği tanıkları dinlenemez.
Blog Image

KAMU DÜZENİNE AYKIRI BULUNMAYAN KABULÜN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDEN ÖNCE GELECEĞİ AÇIKTIR.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 02 Ekim 2023 tarihli kararına göre kamu düzenine aykırı bulunmayan kabulün hak düşürücü süreden önce geleceği açıktır.
Blog Image

DERDESTLİK DAVA ŞARTI DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE GÖRE BELİRLENECEKTİR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16 Şubat 2023 tarihli kararına göre derdestlik dava şartı davanın açıldığı tarihe göre belirlenecektir.
Blog Image

ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISI TARAFINDAN ÖDENEN TAZMİNATIN KENDİ SİGORTALISINDAN RÜCUEN TAHSİLİNE İLİŞKİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA KTK 110 HÜKMÜ UYGULANAMAZ.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 13 Temmuz 2023 tarihli kararına göre zorunlu trafik sigortacısı tarafından ödenen tazminatın kendi sigortalısından rücuen tahsiline ilişkin itirazın iptali davasında
Blog Image

DAVALININ SÜRESİ İÇERİSİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERMEMESİ DURUMUNDA DAVACI CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ VEREMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Eylül 2023 tarihli kararına göre davalının süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemesi durumunda davacı cevaba cevap dilekçesi veremez.
Blog Image

DİRENME YOLUYLA YARGITAY HUKUK GENEL KURULU GÜNDEMİNE GELEN DOSYA ÜZERİNDEN İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUNA GİDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10 Mayıs 2023 tarihli kararına göre direnme yoluyla Yargıtay hukuk Genel Kurulu gündemine gelen dosya üzerinden içtihatların birleştirilmesi yoluna
Blog Image

GÖREVSİZLİK KARARI İÇİN AYRI, YAPILAN YARGILAMA SONUCU AYRI VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ KANUNA AYKIRIDIR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre görevsizlik kararı için ayrı, yapılan yargılama sonucu ayrı vekalet ücreti verilmesi kanuna aykırıdır.
Blog Image

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI UYUŞMAZLIĞIN ESASINI ÇÖZÜME BAĞLAYAN VE MAHKEMENİN O İŞTEN MUTLAK ANLAMDA EL ÇEKMESİ SONUCUNU DOĞURAN BİR KARAR DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre davanın açılmamış sayılması kararı uyuşmazlığın esasını çözüme bağlayan ve mahkemenin o işten mutlak anlamda
Blog Image

ESKİ HÂLE GETİRME YOLUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN BAŞKA BİR HUKUKİ YOL BULUNMAMALIDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20 Eylül 2023 tarihli kararına göre eski hâle getirme yoluna başvurabilmek için başka bir hukuki yol bulunmamalıdır.
Blog Image

DAVA KONUSU YAPILAR FİZİKSEL BAKIMDAN AYNI OLMAKLA BİRLİKTE YAPILAR ÜZERİNDEN TALEP OLUNAN HAKLAR FARKLI OLDUĞUNDAN MÜDDEABİHLERİN AYNI OLDUĞU SÖYLENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Eylül 2023 tarihli kararına göre dava konusu yapılar fiziksel bakımdan aynı olmakla birlikte yapılar üzerinden talep olunan haklar farklı olduğundan müddeabihlerin
Blog Image

HER İKİ DAVADA DAVA TARİHLERİ İTİBARİYLE TARAFLARIN MADDİ VE HUKUKİ KONUMLARI FARKLILIK ARZ ETTİĞİNDEN KESİN HÜKÜM ETKİSİ OLUŞMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Eylül 2023 tarihli kararına göre her iki davada dava tarihleri itibariyle tarafların maddi ve hukuki konumları farklılık arz ettiğinden kesin
Blog Image

ARA KARAR GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ MAHİYETİNDE OLAN DİLEKÇENİN TALEP ARTTIRIM DİLEKÇESİ OLARAK KABULÜNE OLANAK BULUNMAMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18 Ekim 2023 tarihli kararına göre ara karar gereğinin yerine getirilmesi mahiyetinde olan dilekçenin talep arttırım dilekçesi olarak kabulüne olanak
Blog Image

MAHKEME MİLLETLERARASI YETKİSİZLİK SEBEBİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERMEKLE YETİNMELİ VE BAŞKA BİR ÜLKE MAHKEMESİNE GÖNDERME KARARI VERMEMELİDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2023 tarihli kararına göre mahkeme milletlerarası yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar vermekle yetinmeli ve başka bir ülke mahkemesine gönderme
Blog Image

BÜTÜNÜYLE İLK DERECE YARGILAMASINDA SUNULAN DİLEKÇELERE ATIF YAPILARAK İSTİNAF SEBEPLERİNİ GÖSTERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Kasım 2022 tarihli kararına göre bütünüyle ilk derece yargılamasında sunulan dilekçelere atıf yapılarak istinaf sebeplerini gösterilmesi mümkün değildir.
Blog Image

TANIK DELİLİNE DAYANAN TARAFA TENSİPLE TANIK LİSTESİ VERİLMESİ İSTENEMEZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08 Mart 2022 tarihli kararına göre tanık deliline dayanan tarafa tensiple tanık listesi verilmesi istenemez.
Blog Image

ADİ ORTAKLIK YANINDA ADİ ORTAĞIN İSMİ DE BELİRTİLMİŞ OLUP DİĞER ORTAK HAKKINDA DA ORTAĞI İFADESİ KULLANILDIĞINDAN TAKİP TÜM ADİ ORTAKLARA YÖNELTİLMİŞTİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2023 tarihli kararına göre adi ortaklık yanında adi ortağın ismi de belirtilmiş olup diğer ortak hakkında da ortağı ifadesi kullanıldığından takip
Blog Image

ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ OLMADIĞI TAKDİRDE ÖDEME GÜNÜNDEKİ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEP EDİLSE BİLE AYNEN İADE MÜMKÜN DEĞİLSE İİK 24 HÜKMÜ UYGULANACAKTIR.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 01 Haziran 2023 tarihli kararına göre ziynet eşyalarının aynen iadesi olmadığı takdirde ödeme günündeki bedelinin tahsili talep edilse bile aynen iade mümkün değilse
Blog Image

KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLMAYAN BİR İSTİNAF SEBEBİ İSTİNAF DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEMİŞ İSE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALINAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre kamu düzenine aykırı olmayan bir istinaf sebebi istinaf dilekçesinde gösterilmemiş ise bölge adliye mahkemesince
Blog Image

TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLAN HUKUKİ YARAR, DAVA AÇILDIĞINDA BULUNMASA DA SONRADAN AÇILAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI İLE TAMAMLANMIŞTIR.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına göre tamamlanabilir dava şartı olan hukuki yarar, dava açıldığında bulunmasa da sonradan açılan ortaklığın giderilmesi
Blog Image

ÇOCUĞUN YAŞI VE BABASIYLA YAŞADIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA BEYANINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ GİBİ TANIKLAR VE DARP RAPORUYLA FİZİKSEL ŞİDDET KANITLANMIŞTIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26 Nisan 2023 tarihli kararına göre çocuğun yaşı ve babasıyla yaşadığı dikkate alındığında beyanına itibar edilemeyeceği gibi tanıklar ve darp raporuyla
Blog Image

BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ISLAH YAPILDIKTAN SONRA DOSYA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ NEDENİYLE BOZULURSA BOZMADAN SONRA BEDEL ARTIRIM DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24 Kasım 2022 tarihli kararına göre belirsiz alacak davasında ıslah yapıldıktan sonra dosya bilirkişi incelemesi nedeniyle bozulursa bozmadan sonra bedel artırım
Blog Image

DAYANILAN TÜM DELİLLER GETİRTİLMEDEN VE AÇIKÇA DAYANILAN YEMİN DELİLİ KONUSUNDA HATIRLATMA YAPILMADAN SONUCA GİDİLEMEZ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 07 Şubat 2023 tarihli kararına göre dayanılan tüm deliller getirtilmeden ve açıkça dayanılan yemin delili konusunda hatırlatma yapılmadan sonuca gidilemez.
Blog Image

İCRA MAHKEMELERİNDE ASLİ VEYA FERİ MÜDAHİLLİK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 03 Temmuz 2023 tarihli kararına göre İcra Mahkemelerinde asli veya feri müdahillik mümkün değildir.
Blog Image

İSTİNAF SEBEBİ OLARAK SADECE ZEMİN BEDELİNİN YÜKSEK BELİRLENDİĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNDEN YAPI BEDELİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME YAPILAMAZ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29 Mart 2023 tarihli kararına göre istinaf sebebi olarak sadece zemin bedelinin yüksek belirlendiğine ilişkin itirazlar ileri sürüldüğünden yapı bedeline ilişkin
Blog Image

YÜKLENİCİ İSTİNAF DİLEKÇESİNDE İŞİN TAMAMINI EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TESLİM ETTİĞİNİ İFADE ETMİŞ OLDUĞUNDAN CEZAİ ŞARTI DA İSTİNAF ETTİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre yüklenici istinaf dilekçesinde işin tamamını eksiksiz bir şekilde teslim ettiğini ifade etmiş olduğundan cezai şartı da istinaf
Blog Image

HER NE KADAR VEKİLİN MAZERETİ GEÇERLİ İSE DE, DİĞER VEKİL TARAFINDAN DA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILABİLECEĞİNDEN ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 24 Mayıs 2023 tarihli kararına göre her ne kadar vekilin mazereti geçerli ise de, diğer vekil tarafından da ilgili işlemler yapılabileceğinden eski hale getirme isteminin
Blog Image

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE ASIL BORÇLU İLE İPOTEK VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA ŞEKLİ MECBURİ TAKİP ARKADAŞLIĞI VARDIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Mart 2023 tarihli kararına göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında şekli mecburi takip arkadaşlığı
Blog Image

DAVALI TARAF VERDİĞİ CEVABİ İHTARNAMEDE SÖZLEŞMEYİ İNKAR EDEREK YERİNE GETİRMEYECEĞİNİ BİLDİRDİĞİNDEN ZAMANAŞIMI BU ANDAN İTİBAREN BAŞLAR.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 27 Mart 2023 tarihli kararına göre davalı taraf verdiği cevabi ihtarnamede sözleşmeyi inkar ederek yerine getirmeyeceğini bildirdiğinden zamanaşımı bu andan itibaren
Blog Image

GELİR KORUMA SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ŞEKLİNDE AÇILABİLİR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22 Şubat 2023 tarihli kararına göre gelir koruma sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın tahsili istemiyle açılan dava, belirsiz alacak davası